Trucks

OBVESTILO O ZASEBNOSTI ZA PREVOZNIKE IN VOZNIKE (PODATKI O VOZILU)

To obvestilo zagotavlja informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov, ki jo izvaja skupina Volvo.

Skupina Volvo bo morda obdelala osebne podatke o vas, če ste kot fizična oseba ali zaposleni v podjetju kupili ali najeli izdelek ali storitev, ki jo ponuja ena od družb iz skupine Volvo. V tem primeru preberite naše obvestilo za stranke.

Če ste kot fizična oseba ali zaposleni v podjetju prodali ali oddali izdelek ali storitev v najem eni od družb iz skupine Volvo, bomo morda obdelali osebne podatke o vas. V tem primeru preberite naše obvestilo za dobavitelje.

Če ste ali ste bili voznik vozila ali upravljavec gradbenega stroja, ki ga je prodala ali izdelala ena od družb iz skupine Volvo, bomo morda obdelali osebne podatke o vas. V tem primeru preberite naše obvestilo za voznike.

Če ste ali ste bili zaposleni v družbi iz skupine Volvo ali ste bili najeti kot svetovalec, bomo morda obdelali osebne podatke o vas. V tem primeru preberite naše obvestilo za zaposlene ali svetovalce.

Podrobnosti o identiteti in podatki za stik upravljavca ter odgovorne osebe za varstvo zasebnosti skupine

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB in AB Volvo („VOLVO“) so kot upravljavci osebnih podatkov skladno z veljavnimi zakoni in predpisi o varstvu podatkov odgovorni za obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas.

Če imate vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, stopite v stik z odgovorno osebo za varstvo zasebnosti skupine VOLVO na e-naslovu gpo.office@volvo.com oziroma po običajni pošti ali po telefonu:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Švedska 

+46 (0)31 66 00 00 

Podatki, pridobljeni iz vozila

 

Če je podatke, pridobljene iz vozila, mogoče povezati z vami kot posameznikom, bodo obravnavani kot osebni podatki. Družba VOLVO bo obdelala naslednje kategorije osebnih podatkov, pridobljenih iz vozila. Upoštevajte, da družba VOLVO ne bo nujno obdelala vseh spodaj navedenih podatkov.

 

Obnašanje in učinkovitost voznika, na primer način vožnje, takojšnji geolocirani podatki in podatki o lokaciji ter nastavitev jezika na armaturni plošči

 

Identifikacijska številka vozila, na primer ID vozila (vključno s številko VIN in številko šasije), številka IP in naslov MAC 

 

Podatki o zmogljivosti vozila, na primer tehnični podatki o vozilu, podatki sestavnih delov vozila, poraba akumulatorja, podatki o motorju, poraba goriva, podatki o moči/navoru in kode napak

 

Podatki o uporabi vozila, na primer uporaba zavor, prestavljanje, pospeševanje/upočasnjevanje, nastavitve armaturne plošče, uporaba moči/navora, tehnični podatki, pridobljeni iz motorja, podatki o zaznavanju razmer na cesti in voznih razmer s časovnimi žigi in obratovalnimi urami 

 

Okoljski podatki, na primer razmere na cesti in vozne razmere

 

Pravna podlaga in nameni obdelave 

Upravičeni interesi družbe VOLVO

 

Družba VOLVO si nenehno prizadeva razvijati, izdelovati in ponujati vodilne in inovativne izdelke in storitve. Družba VOLVO s stalnim ocenjevanjem in analiziranjem podatkov, pridobljenih iz vozil na terenu, razvija in izboljšuje svoje izdelke in storitve. Zato bo družba VOLVO podatke, pridobljene iz vozil, obdelala za:

 

  • izvajanje raziskav in razvoja za izboljšanje in ohranjanje trenutnih izdelkov in storitev ter za razvoj novih izdelkov in storitev; 
  • določanje kakovosti in vrst cest ter razmer na cestah in razumevanje zunanjih vplivov vozil na okolje na podlagi položaja vozil; 
  • reševanje težav v zvezi s kakovostjo vozil; 
  • izvajanje raziskav nesreč; 
  • upravljanje garancije;
  • upravljanje zahtevkov v zvezi z odgovornostjo za izdelke; 
  • izvajanje nadzora skladnosti s pogodbo ali predpisi;
  • izvajanje proaktivnega vzdrževanja in diagnostike. 

 

Svetovanje strankam o izdelkih in storitvah, ki bi lahko bili primerni zanje, ob upoštevanju zmogljivosti in uporabe njihovih vozil 

 

Podatke, pridobljene iz vozil, bo družba VOLVO obdelala na podlagi svojega upravičenega interesa za izvajanje obdelave. Upravičeni interes družbe VOLVO vključuje interes upravljanja vsakodnevnih dejavnosti v zvezi z varnostjo ter garancijo in odgovornostjo za izdelke. Upravičeni interes družbe VOLVO prav tako vključuje interes izboljšati svoje izdelke in storitve na podlagi podatkov o njihovi trenutni funkcionalnosti. 

 

Pravna obveznost

Družba VOLVO lahko obdeluje podatke, pridobljene iz motorja vozila, da zagotovi skladnost s predpisi o homologaciji v Direktivi 2007/46/ES in drugimi veljavnimi pravnimi obveznostmi.

Družba VOLVO bo pridobila vaše osebne podatke iz vozila na interaktiven način prek brezžičnega omrežja (npr. prek telematskega vmesnika) ali z diagnostičnimi orodji prek kabla, npr. z orodjem Tech Tool.

Družba VOLVO vaših osebnih podatkov običajno ne bo delila z nobeno osebo zunaj skupine Volvo, razen če zakon ali predpis zahteva drugače. Družba VOLVO lahko vaše osebne podatke deli z drugo družbo v skupini Volvo, vključno z družbo zunaj Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, če je to nujno za izpolnjevanje namena obdelave osebnih podatkov. Družba VOLVO lahko vaše osebne podatke deli tudi s tretjimi družbami in dobavitelji, vključno z družbami in dobavitelji zunaj EU/EGP, če je to nujno za namen obdelave osebnih podatkov.

Družba VOLVO bo zagotovila, da bodo vzpostavljeni ustrezni varovalni ukrepi za zagotavljanje ustreznih ravni zaščite vaših osebnih podatkov, kot je zahtevano z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov. To lahko na primer vključuje uporabo pogodb med družbami ali pogodb o obdelavi zunanjih podatkov na podlagi standardnih pogodbenih klavzul, ki jih je odobrila EU, ali zasebnostnega ščita EU-ZDA oziroma drugih mehanizmov, ki so jih pristojni organi občasno priznali ali odobrili. Če imate vprašanja v zvezi s prenosom, stopite v stik s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov družbe VOLVO.

Podatki v zvezi z določenim vozilom se bodo obdelovali v celotni pričakovani življenjski dobi vrste vozila, kar lahko pomeni do 25 let.

Imate pravico, da od družbe VOLVO zahtevate informacije o osebnih podatkih, ki jih je obdelala, in dostop do teh osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati popravek svojih osebnih podatkov, če so ti nepravilni, in njihov izbris. Poleg tega imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, kar pomeni, da od družbe VOLVO zahtevate, naj v nekaterih okoliščinah omeji obdelavo vaših osebnih podatkov. Obdelavi lahko tudi ugovarjate na podlagi upravičenega interesa ali obdelave za neposredno trženje. Imate tudi pravico do prenosljivosti podatkov (prenosa osebnih podatkov drugemu upravljavcu), če obdelava vaših osebnih podatkov, ki jo izvaja družba VOLVO, temelji na soglasju ali pogodbeni obveznosti in je avtomatizirana.

 

Imate tudi pravico, da pri nadzornem organu vložite kakršne koli pritožbe v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, ki jo izvaja družba VOLVO. Za več informacij o teh pravicah in njihovem uveljavljanju stopite v stik s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov družbe VOLVO.

Več informacij o pravicah oseb, na katere se nanašajo podatki