Trucks

PRAVICE OSEBE, NA KATERO SE NANAŠAJO PODATKI

Vaše pravice v zvezi z varstvom podatkov

Imate pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati, da družba VOLVO popravi ali izbriše vaše osebne podatke, oziroma omejiti njihovo obdelavo. Prav tako lahko ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov, ki jo izvaja družba VOLVO, ali zahtevate prenosljivost podatkov. Vendar upoštevajte, da družba VOLVO morda ne bo vedno dolžna izpolniti zahteve za izbris, omejitev, ugovor ali prenosljivost podatkov. Presoja pravnih obveznosti družbe VOLVO in izjem glede teh pravic se izvede za vsak primer posebej.

Upoštevajte, da mora biti zahteva za popravek v zvezi z običajno spremembo/posodobitvijo podatkov o človeških virih, na primer spremembo priimka zaradi poroke ali spremembo domačega naslova zaradi selitve, vložena skladno s standardnimi postopki za posodobitev podatkov o človeških virih. Informacije o veljavnih postopkih so na voljo v središču za zaposlene na intranetu Violin. Za pomoč se lahko obrnete tudi na kadrovski oddelek ali svojega poslovodjo.

Če želite uveljaviti eno od svojih pravic, izpolnite spodnji obrazec.

Izpolnjen obrazec pošljite uradu za varstvo zasebnosti skupine po običajni ali elektronski pošti. Ne pozabite priložiti dokumentov, ki potrjujejo vašo identiteto.

Naslov za pošiljanje vaše zahteve:

  • E-poštni naslov: gpo.office@volvo.com
  • Običajna pošta:
         -  AB Volvo
         -  Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ,
         –  SE-405 08 Göteborg, Švedska

Za vprašanja v zvezi s pošiljanjem zahteve se obrnite na urad za varstvo zasebnosti skupine:

PREDLOGE ZAHTEV