Trucks

Pogosta vprašanja in odgovori o električnih tovornjakih 

 

Elektromobilnost je področje, ki se ga še vedno povezuje s številnimi vprašanji. Na primer glede vpliva na okolje, polnjenja in dosega. Spodaj najdete pogosta vprašanja in naše odgovore nanje, razvrščene v tri kategorije.

 

Družba/trajnostnost

Izdelki in storitve

Poslovna dejavnost    

Družba/trajnostnost

Elektromobilnost se nanaša na vozila – vključno z avtomobili, avtobusi, vlaki in tovornjaki –, ki jih v celoti ali delno poganja elektrika, imajo v sebi sredstva za shranjevanje energije in se običajno napajajo prek omrežja. Glavna vrsta vozil z električnim pogonom je BEV (električno vozilo na baterijo), obstajajo pa tudi električna vozila na vodik, imenovana električna vozila na gorivne celice (FCEV). Elektromobilnost vključuje tudi infrastrukturo za polnjenje in podporne storitve za načrtovanje dosega in poti ter druge funkcije.

Številna podjetja oblikujejo ambiciozne cilje glede emisij toplogrednih plinov v skladu s Pariškim sporazumom, pri čemer so električni tovornjaki eden od načinov za doseganje teh ciljev. Strožji predpisi o emisijah ogljika tudi spodbujajo razvoj te tehnologije, pa tudi želja po boljši kakovosti zraka in manj hrupa, predvsem v velikih urbanih območjih. Druga pomembna gonilna sila je učinkovitost prevoza. Električni tovornjaki lahko dostavljajo ponoči in v obdobjih izven prometnih konic ter imajo dostop do več lokacij kot enakovredna tovorna vozila na dizelsko gorivo, vključno z notranjostjo zgradb.

Električno vozilo na baterijo (BEV) uporablja energijo, shranjeno v akumulatorjih, ki se polnijo z elektriko iz omrežja. Električno vozilo, ki uporablja tehnologijo gorivnih celic (FCEV), se poganja z vodikom, ki se med vožnjo pretvori v elektriko.

Vpliv električnega tovornjaka na okolje je zelo majhen, ko je vozilo v uporabi, vendar nekoliko večji med proizvodnjo. Ker pa imajo tovorna vozila visoko stopnjo uporabe, je to mogoče hitro nadomestiti. Električni pogoni so energetsko učinkovitejši in imajo najmanjši vpliv na okolje, kadar uporabljajo električno energijo iz obnovljivih virov. 

Električno vozilo je brez emisij iz izpušne cevi, pri čemer proizvaja občutno manj hrupa kot vozilo z motorjem z notranjim izgorevanjem. Vendar pa se emisije sproščajo med proizvodnjo in med vožnjo, npr. iz pnevmatik, zavor, obrabe cest itd.

Če želite odgovor na to vprašanje, morate zajeti celoten življenjski cikel vozila, vključno s surovinami, proizvodnjo in uporabo. Električni tovornjak med proizvodnjo izpusti več CO2, med uporabo pa na splošno precej manj. Vendar pa lokalna energetska mešanica – na primer razpoložljivost premoga v primerjavi z vetrno ali sončno energijo – pomembno vpliva na skupni vpliv vozila. Za več informacij in natančne izračune obiščite kalkulator okoljskega odtisa Volvo Trucks.

Da, približno 90 % okoljskega vpliva tradicionalnega dizelskega tovornega vozila v življenjskem ciklu izvira iz uporabe. Tovorna vozila, ki jih poganja elektrika iz obnovljivih virov, imajo veliko manjši vpliv na uporabo. Pri Volvu se močno trudimo zagotoviti, da se surovine pridobivajo s trajnostnimi metodami in da se akumulatorji proizvajajo z minimalnim vplivom na podnebje. Za več informacij in natančne izračune obiščite kalkulator okoljskega odtisa Volvo Trucks.

Od vseh naših dobaviteljev in njihovih dobaviteljev zahtevamo, da upoštevajo naše vrednote glede spoštovanja človekovih pravic, okolja in poslovne etike. 

Litij-ionski akumulatorji vsebujejo nekatere redke materiale, kot so težke kovine in redke zemeljske kovine. Nekateri redki materiali, ki jih je mogoče najti v litij-ionskih akumulatorjih in drugih komponentah elektromobilnosti, včasih prihajajo iz virov, ki jih neposredno ali posredno izkoriščajo oborožene skupine na območju izvora. Te materiale pogosto imenujemo konfliktni minerali. Volvo Trucks ocenjuje svojo celotno dobavno verigo, da zagotovi, da ves tantal, volfram, telur, zlato in kobalt, ki se uporablja v akumulatorjih tovornih vozil, prihaja iz nekonfliktnih virov.

Doslej je bilo število izrabljenih akumulatorjev dokaj nizko, a s povečevanjem proizvodnje elektrificiranih tovornjakov se bo povečala tudi potreba po tokovih recikliranja in ponovne uporabe. Volvo Trucks želi biti pripravljen na to, zato s pogodbenimi izvajalci predelave odpadkov in drugimi akterji sodeluje pri povečanju stopnje recikliranja električnih akumulatorjev. Raziskujemo tudi možnosti druge uporabe za stare akumulatorje, pri čemer iščemo načine za podaljšanje njihove uporabne dobe v drugih načinih uporabe, kot je shranjevanje energije v zgradbah. B14

Do celotnega življenjskega cikla in dobavne verige, vključno z dobavitelji, materiali, logistiko, proizvodnjo in recikliranjem, pristopamo celostno. To vključuje tako način proizvodnje pogonskega sklopa in akumulatorjev kot tudi materiale, ki se uporabljajo.

Ta se od države do države zelo razlikuje. Toda na splošno razpoložljivost energije iz obnovljivih virov hitro narašča in ta energija je pogosto stroškovno učinkovitejša od fosilnih goriv. Za več informacij o mešanici virov energije v EU obiščite kalkulator okoljskega odtisa Volvo Trucks.

Verjamemo, da bo do leta 2030 50 % vseh tovornih vozil Volvo, prodanih v Evropi, električnih, ki bodo uporabljali akumulatorje ali gorivne celice.

Z vidika industrije gre za razvoj znanja o tem, kako uporabiti tehnologijo na najučinkovitejši način, z optimizacijo poti, porabe energije akumulatorjev, urnikov servisiranja in razpoložljivosti tovornjakov. Z družbenega vidika je treba prehod spodbujati s spodbudami in s pomočjo pri zagotavljanju polnilne infrastrukture in zmogljivosti omrežja za podporo velikemu številu vozil. Glavni dejavnik je potreba po trajnostnem prometu. To bo še naprej gonilna sila za prehod v bližnji prihodnosti.

Električna vozila med polnjenjem potrebujejo veliko energije. Eden od načinov za obvladovanje tega je spodbujanje uporabnikov, da svoja vozila polnijo čez noč ter na pametne načine porazdelijo in uravnotežijo povpraševanje po velikih in lokalnih omrežjih. Zdaj potekajo velike naložbe – in so nujno potrebne – v razvoj infrastrukture in gradnjo več polnilnih postaj. Sprva bo treba večino električnih tovornih vozil polniti čez noč v domači bazi. Pri Volvu poudarjamo potrebo, da vlade uvedejo spodbude za postavitev javnih polnilnih postaj z visoko zmogljivostjo in dovolj prostora za tovornjake. 

Pozorno spremljamo razvoj tehnologij recikliranja in sodelujemo pri več projektih, pri katerih se akumulatorji za električna vozila (EV) potem, ko dosežejo svojo mejo operativne zmogljivosti, prenašajo v druge načine uporabe, kot je shranjevanje v sistemih za sončno energijo. 

Proizvodi in storitve

Ker električni tovornjaki ne proizvajajo izpušnih plinov, lahko opravljajo dostave tudi v brezemisijskih območjih. Poleg tega so tišji, kar pomeni, da lahko v mestih delujejo ponoči, ko druga težka vozila ne smejo. Posledično lahko električni tovornjaki povečajo učinkovitost podjetja. Tovorna vozila so lahko na cesti, ko je manj zastojev, in dostavljajo hitreje in lažje. Izboljšajo tudi storilnost, saj lahko v obdobjih, ko je manj prometa, opravijo več poti in se zaradi tihega delovanja še bolj približajo končni točki dostave.

Dobavljamo srednje težke električne tovornjake za distribucijo in zbiranje odpadkov. To sta Volvo FL Electric in FE Electric v Evropi ter Volvo VNR Electric v ZDA. V letu 2021 bomo začeli s prodajo težkih električnih tovornjakov Volvo FH, Volvo FM in Volvo FMX, ki se bodo uporabljali za regionalni transport in urbane gradbene prevoze v Evropi. 

Imamo napredna simulacijska orodja, ki temeljijo na naših izkušnjah večletne uporabe električnih vozil v komercialnih uporabi. Za naše težke tovornjake ta številka temelji na regionalnem distribucijskem ciklu vožnje z vlačilcem Volvo FH 4x2 s povprečno skupno maso (GCW) 35 ton. Naši težki tovornjaki imajo lahko skupno težo do 44 ton. 

Ko dobavimo tovorno vozilo, je oprema za polnjenje vključena, pri čemer s stranko natančno ocenimo pot in izračunamo, kje bo potrebno polnjenje, da izpolnimo prevozne zahteve. Volvo nenehno preiskuje nove možnosti in sodelovanja v zvezi s polnjenjem naših vozil.

Menimo, da se bo sprva večina tovornih vozil polnila čez noč v domači bazi stranke. Ob vse splošnejši razširjenosti električnih vozil se bo pojavila tudi potreba in priložnost za njihovo polnjenje na najrazličnejših mestih, kot so nakladalna mesta, servisne delavnice, postajališča za tovorna vozila in druga mesta, kjer so parkirana tovorna vozila.

Naše težke tovornjake je mogoče polniti s polnilnikom za izmenični tok (na primer prek polnilne omarice) do 43 kW in s sistemom za izmenični tok (stacionarna polnilna postaja), ki ima kapaciteto 250 kW.

Z uporabo polnilnika za izmenični tok traja približno 9 ur, da se akumulatorji popolnoma napolnijo. A polnilnikom za enosmerni tok se čas polnjenja skrajša na približno 2 uri. Akumulator je mogoče hitreje napolniti do 80 % kapacitete, na enak način kot pametni telefon, saj se polnilnik proti koncu procesa upočasni, da zaščiti celice akumulatorja.

Trenutno naši električni tovornjaki omogočajo doseg do 300 km. Vendar pa je doseg v veliki meri odvisen od zunanjih pogojev, kot sta vreme in odpornost proti vetru, skupaj s težo tovornega vozila in slogom vožnje voznika. Doseg in življenjsko dobo lahko podaljšate z uporabo ekonomičnih načinov vožnje, usposabljanjem voznika in natančnim upoštevanjem navodil za polnjenje in upravljanje akumulatorjev. Pozorno preučimo okoliščine vsake stranke in pripravimo možne poti in strategije polnjenja. Stranke lahko uporabljajo digitalna orodja za sledenje in načrtovanje uporabe tovornega vozila, tako da se lahko vzorci polnjenja sčasoma izboljšajo. 

Najhitrejši način je polnjenje z enosmernim tokom do 250 kW, pri čemer je čas polnjenja od praznega do popolnoma napolnjenega akumulatorja približno 2 uri.

Voznik lahko spremlja stanje napolnjenosti na inštrumentni plošči tovornega vozila. Prav tako ga je mogoče spremljati na daljavo prek portala Volvo Connect, ki prikazuje lokacijo tovornega vozila in trenutno stanje napolnjenosti v različnih prikazih. Volvova aplikacija MyTruck ima tudi funkcijo spremljanja polnjenja in vrsto drugih uporabnih funkcij za električne tovornjake. 

Portal Volvo Connect ima funkcijo načrtovanja poti in dosega, ki strankam omogoča načrtovanje poti in njihovo skupno rabo z voznikom prek inštrumentne plošče tovornega vozila. To olajša izračun dosega in daje možnost izvedbe več dostav glede na stanje napolnjenosti. 

Volvova servisna pogodba za električne tovornjake vključuje spremljanje akumulatorjev, da se zagotovi ohranjanje njihove zmogljivosti med življenjsko dobo. Pogodba zagotavlja tudi delovanje akumulatorja, ki presega dvoletno garancijo za pogonski sklop, ki je priložena tovornemu vozilu.

Volvovi električni tovornjaki izpolnjujejo enako visoke varnostne zahteve za trke kot naša druga tovorna vozila in ponujajo enake varnostne sisteme kot dizelski modeli. Poleg tega so bili za električne tovornjake dodani posebni scenariji za trke, da se preveri varnost akumulatorja in drugih električnih komponent pri trku. Prav tako smo se zelo potrudili, da bi 600-voltni električni sistem v tovornem vozilu zasnovali tako, da je med uporabo in servisiranjem varen.

Uporabniki se običajno zelo hitro naučijo, kako tovorno vozilo deluje, in se seznanijo z dosegom. Če napolnjenost akumulatorja med vožnjo tovornega vozila pade na nič, je na voljo določena rezerva energije, ki bo voznika pripeljala na varno mesto.

Uporabljamo litij-ionske akumulatorje. Težki električni tovornjaki bodo sprva na voljo s 5 ali 6 paketi baterij. Vsak paket baterij ima skupno energijo 90 kWh, kar pomeni 450 kWh ali 540 kWh skupne energije. Vsak akumulator tehta 505 kg. 

Paketi baterij so sestavljeni v naših lastnih tovarnah, da zagotovimo najvišjo kakovost in jih v celoti preizkusimo. Celotna življenjska doba se lahko spreminja in bo odvisna od različnih dejavnikov, kot so količina uporabe, vozni cikli, polnjenje itd. Volvo nenehno spremlja akumulatorje in ponuja servisno pogodbo, ki zagotavlja njihovo delovanje.

Volvo raziskuje in ponuja rešitve za obnovo, recikliranje in drugo življenjsko dobo, pri čemer je mogoče akumulatorje uporabiti za najrazličnejše namene.

Intervali vzdrževanja so približno enaki, vendar se servisiranje razlikuje od običajnega pogonske sklopa. Poraba nadomestnih delov je odvisna od prevozniške dejavnosti, regije, kjer tovorno vozilo obratuje, in mnogih drugih dejavnikov. Tovorna vozila so povezana in lahko poročajo o stanju različnih komponent, kar pomeni, da je mogoče organizirati servisiranje in vzdrževanje za podaljšanje njihove voznosti.

Vsi prodajalci, ki prodajajo električne tovornjake, so pripravljeni prevzeti polno odgovornost za tehnične sisteme in funkcije tovornih vozil. Veliko servisnih delavnic ima ogromno izkušenj s servisiranjem električnih avtobusov.

Krivulja zmogljivosti električnih tovornjakov se razlikuje od krivulje tovornih vozil z motorji z notranjim izgorevanjem. Na primer, moč začne delovati takoj, ko položite nogo na stopalko plina. Tudi dejstvo, da imajo električni tovornjaki manj prestav, poskrbi za drugačno izkušnjo vožnje.

Električni tovornjaki povzročajo manj tresljajev in hrupa, kar zagotavlja udobno in sproščujočo izkušnjo vožnje.

Obrnite se na Volvovega pooblaščenega prodajalca in izrazite svoje zanimanje.

Ekosistem sestavlja vsa strojna oprema, storitve in ljudje, na primer osebe, odgovorne za spremljanje in varovanje delovanja in dosega tovornega vozila ter zagotavljanje, da lahko stranke zanesljivo opravijo svoje dostave. To vključuje področja, kot so polnjenje, načrtovanje servisiranja in diagnostiko na daljavo za tovorno vozilo ter programske storitve za optimizacijo poti in dosega.

Prve popolnoma električne tovornjake smo strankam dobavili leta 2018, vendar smo hibridna tovorna vozila, ki jih poganja kombinacija elektrike in drugih goriv, začeli prodajati že pred tem. Druge družbe skupine Volvo, zlasti družba Volvo Buses, imajo ogromno izkušenj z električnimi vozili.

Naši električni tovornjaki si delijo platformo z našimi drugimi pogonskimi sklopi in izpolnjujejo enake visoke standarde kakovosti. Volvovo visoko usposobljeno osebje bo strankam pomagalo konfigurirati njihova tovorna vozila, da bodo izpolnjevala njihove posebne zahteve, in jim bo nudilo strokovno podporo, medtem ko tovorno vozilo deluje. Akumulatorji in splošno stanje tovornih vozil se nenehno spremljajo, da se lahko pravočasno zagotovijo morebitni ukrepi, ki jih je treba izvesti ob naslednjem obisku servisa.

Učinkovite rešitve za polnjenje so ključnega pomena za uporabo električnega tovornjaka na najučinkovitejši možni način. Svoje stranke bomo podpirali z zagotavljanjem strokovnega znanja, usmerjanja in celovitih rešitev. Več podrobnosti o različnih ponudbah bo predstavljenih leta 2021.

Polnjenje z enosmernim tokom z uporabo standarda CCS2 do 250 kW (600–750 V) in polnjenje z izmeničnim tokom z uporabo vrste 2 do 43 kW.

Poslovna dejavnost

Nizke ravni emisij CO2, izpustov delcev in hrupa omogočajo prevoz blaga v območjih brez emisij in v časih, ko tovornih vozil s tradicionalnimi pogonskimi sklopi običajno ni mogoče uporabljati. To lahko omogoči več dostav in hitrejše dostave v eni izmeni. V kombinaciji s pomanjkanjem izpušnih plinov to vodi do boljšega delovnega okolja za voznike in manjšega vpliva na okolje. Poleg tega je blago mogoče dostaviti znotraj zgradb. Izkušnja vožnje z električnimi tovornjaki je bolj pozitivna tudi zaradi nižjih ravni tresljajev in hitrejšega odziva pri pospeševanju.

Popolnoma električni tovornjaki so idealni za prevoz blaga v mestih in v njihovi okolici po vnaprej določenih poteh, ki vključujejo vrnitev v domačo bazo ob koncu delovnega dne za polnjenje. 

Distribucija, gradnja v mestih in zbiranje odpadkov (pogosto za mestne in občinske oblasti) so primeri segmentov, ki so bili prvi uporabniki električnih tovornjakov. Toda zmogljivost Volvovih težkih tovornih vozil zdaj omogoča tudi prevoz blaga med mesti.

Elektrifikacija v obliki akumulatorskih električnih vozil in vozil na gorivne celice bo možna v vedno več segmentih. Trenutno sta glavni izjemi prevoz na velike razdalje zaradi pomanjkanja polnilne infrastrukture ter aplikacije za prevoz težkih tovorov v lesni, gradbeni in rudarski industriji.

Na začetku nakup električnega tovornjaka večja naložba kot nakup enakovrednega dizelskega modela. Vendar smo v prehodni fazi med fosilnimi gorivi in dolgoročnimi trajnostnimi prevoznimi rešitvami, zato se pričakuje, da bodo stroški nove tehnologije sčasoma padli zaradi izboljšane ekonomije obsega. 

Zlasti velika prevozniška podjetja že čutijo pritisk naročnikov prevoza in končnih potrošnikov, da ponudijo trajnostne prevozne rešitve. Vse več podjetij želi zmanjšati svoje emisije CO2 in prispevati k bolj trajnostni družbi. Za podjetja, ki želijo izkoristiti možnost prevoza blaga na lokacije in v času, ko to s tovornimi vozili na fosilna goriva ni mogoče, se odpirajo nove poslovne priložnosti. Vse več mest uvaja območja brez emisij, na katerih so dovoljena samo električna vozila. Razpravlja se tudi o uvedbi davkov, ki bodo podprli prehod v bolj CO2-nevtralno družbo.

Vsi naši obstoječi načini plačila bodo na voljo za naša električna vozila: gotovinsko plačilo, lizing in najem. Ti načini bodo prilagojeni potrebam posamezne stranke. 

Električna tovorna vozila Volvo FL in FE za srednje težke tovore in vozila Volvo VNR za severnoameriški trg so na voljo po naročilu. Za podrobnejše informacije se obrnite na pooblaščenega predstavnika družbe Volvo Trucks. Naši evropski težki električni tovornjaki bodo na voljo od leta 2021. Če imate vprašanja o teh izdelkih, odprite to povezavo.

Začetek proizvodnje težkih tovornjakov Volvo FM, FMX in FH za evropski trg je načrtovan za leto 2022. Električna tovorna vozila Volvo FL in FE za srednje težke tovore in vozila Volvo VNR za severnoameriški trg so že v serijski proizvodnji. Za podrobnejše informacije se obrnite na predstavnika družbe Volvo Trucks. 

Čas vračila je zelo odvisen od segmenta in trga. Električni tovornjaki lahko odprejo tudi nove poslovne priložnosti. Njihova ekonomska donosnost se bo sčasoma povečala z ekonomijo obsega in z dozorevanjem različnih segmentov. Na primer, zaradi spodbud in zakonodaje je uporaba električnih tovornjakov za distribucijo v mestnih središčih in zbiranje odpadkov veliko bolj privlačna. Nizki variabilni stroški bodo privedli do večje donosnosti, bolj kot se tovorno vozilo uporablja. Ko bo visoka začetna naložba poplačana, bodo nizki variabilni stroški električnih tovornjakov pozitivno vplivali na donosnost.

Donosnost je močno odvisna od vrste prevoza. Električni tovornjaki imajo višje začetne stroške, vendar ponujajo tudi nove priložnosti za prevozniška podjetja, da izboljšajo produktivnost in odprejo nova področja poslovanja. Na primer, lahko delujejo v času, ko je prometa manj, in izpolnjujejo potrebe mestnih oblasti in drugih strank učinkoviteje kot njihova konkurenca. Nizki variabilni stroški bodo privedli do večje donosnosti, bolj kot se tovorno vozilo uporablja. Ko bo visoka začetna naložba poplačana, bodo variabilni stroški električnih tovornjakov nizki, kar pozitivno vpliva tudi na donosnost.

Če želite izvedeti več o razpoložljivih možnostih, se obrnite na lokalnega ponudnika električne energije.

Električne tovornjake bi bilo najbolje polniti čez noč v domači bazi, da bodo stroški energije čim manjši. Poleg tega morate skrbno načrtovati poti, da boste kar najbolje izkoristili razpoložljivo energijsko zmogljivost. V nasprotnem primeru veljajo enaki dejavniki kot za druge vrste tovornih vozil. Prepričajte se, da je vozilo konfigurirano za delo in da vozite ekonomično ter pripravite načrt vzdrževanja, da zagotovite najboljšo možno zmogljivost in razpoložljivost.

Električna tovorna vozila Volvo FL in FE za srednje težke tovore in vozila Volvo VNR za severnoameriški trg so na voljo po naročilu. Za podrobnejše informacije se obrnite na pooblaščenega predstavnika družbe Volvo Trucks. Naši težki električni tovornjaki za evropski trg bodo na voljo od leta 2021. Če imate vprašanja o teh izdelkih, odprite to povezavo.

Večina držav EU ponuja neko vrsto spodbude za spodbujanje uporabe okolju prijaznejše tehnologije, kot so električni tovornjaki. Za podrobnejše informacije se obrnite na pooblaščenega predstavnika družbe Volvo Trucks v svoji državi. 

Stroški energije se med državami zelo razlikujejo. Običajno je ceneje polniti tovorno vozilo čez noč in v domači bazi. Obrnite se na lokalnega dobavitelja električne energije, da poiščete najboljšo rešitev tako s finančnega kot okoljskega vidika.

BEV – električna vozila na baterijo – bodo verjetno zaradi svojih finančnih in okoljskih prednosti v prihodnosti zagotavljala velik delež mestnega in regionalnega prevoza. Lahko rečemo, da električna mobilnost ostaja. Tehnologija je dobro preizkušena v avtobusih, avtomobilih in drugih strojih. Splošno razširjeno mnenje v prevozniški industriji je, da bodo imeli električni tovornjaki na baterijo in vodikovi električni tovornjaki za velike razdalje ključno vlogo pri prehodu v prihodnost brez fosilnih goriv.

Da, še naprej bomo ponujali vrsto različnih pogonskih sklopov in predlagali najprimernejšo rešitev za vsako posamezno stranko in geografsko lokacijo. Dobavljali bomo kombinacijo tovornih vozil z motorji z notranjim zgorevanjem, ki so vedno bolj učinkoviti, tovornih vozil na plin ter popolnoma električnih tovornjakov in tovornjakov na gorivne celice. 

Naše električne tovornjake ponujamo z zlatimi servisnimi pogodbami, kar pomeni, da bodo stroški vzdrževanja vključeni v skupne stroške lastništva. Poskrbeli bomo, da bodo skupni stroški lastništva konkurenčni.

To je odvisno od uporabe in specifikacije vozila. Akumulatorji dodajajo dodatno težo in da bi to nadomestili, EU dovoljuje dodatno skupno maso kompozicije do 1 tone. Odločitev in izvedba sta prepuščeni vsaki posamezni državi.

Na splošno je za primerjavo treba pogledati skupne stroške lastništva. Električni tovornjaki odpirajo nove poslovne priložnosti za podjetja, ker omogočajo prevoz blaga na lokacije in v času, ko to s tovornimi vozili na fosilna goriva ni mogoče. Vse več mest uvaja območja brez emisij, na katerih so dovoljena samo električna vozila. Prehod na električne tovornjake pomeni višjo začetno naložbo za prevozno podjetje, ki ji sledijo znatno nižji tekoči stroški. Ustreznost rešitve je treba analizirati skupaj z lokalnimi kupci. Prav tako verjamemo, da bo začetna naložba začela upadati, ko se bodo količine povečevale in se bo cena akumulatorjev sčasoma zniževala. 

Leta 2019 smo začeli s proizvodnjo vozil Volvo FL Electric in Volvo FE Electric v Evropi, konec leta 2020 pa prodajo Volva VNR v Severni Ameriki. Prodaja evropskih modelov za težka tovorna vozila se bo začela leta 2021, serijska proizvodnja pa leta 2022. 

Raziščite našo ponudbo električnih tovornjakov

Želite izvedeti več o naših električnih tovornjakih?

Imate več vprašanj?

Vaš pooblaščeni prodajalec Volvo Trucks ima odgovore. Obiščite ga, pokličite ga ali pa ga povabite k sebi na obisk.