Trucks

PRIDOBITEV SOGLASJA IN OBVEŠČANJE UPORABNIKOV

1. Obdelava osebnih podatkov in namen Upravljavec podatkov v okviru obdelave vaših osebnih podatkov je Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks), reg. št. 556013-9700 („družba“), katerega naslov je Gropegårdsgatan, 405 08 Göteborg, Švedska. Družba bo v okviru svoje dejavnosti obdelovala vaše osebne podatke, npr. ime, ime podjetja, naslov, telefonsko številko, številko mobilnega telefona, e-naslov in druge kontaktne podatke, ki jih kot uporabnik sporočite družbi. Podatki se bodo uporabljali pri obdelavi in izpolnjevanju vaših zahtevkov za informacije glede razpoložljivosti vozil, pa tudi za potrebe upravljanja, vrednotenja in razvoja odnosov z uporabniki, denimo za akcije neposrednega trženja, ki jih izvajajo družba in naši pooblaščeni prodajalci (v okviru skupine družbe in zunaj nje).

2. Prenos osebnih podatkov Osebni podatki se lahko prenašajo ali usklajujejo znotraj in zunaj Evropske unije, med družbami skupine, ki ji pripada družba, našimi pooblaščenimi prodajalci in drugimi poslovnimi osebami, s katerimi družba redno sodeluje, v zgoraj opisane namene.

3. Dostop Imate pravico do brezplačnega dostopa do svojih zapisov enkrat vsako koledarsko leto. Ta dostop lahko uredite s pisnim zahtevkom, naslovljenim na nas. Zahtevek mora biti lastnoročno podpisan in poslan na spodaj navedeni naslov. Torej dostopa do svojih zapisov ne morete zahtevati po e-pošti. Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks) Att: Customer Service 405 08 Göteborg, Švedska

4. Popravki Imate pravico zahtevati popravke, blokiranje ali brisanje svojih osebnih podatkov, ki jih družba obdeluje.

5. Soglasje Z uporabo naše naročniške storitve izražate soglasje z obdelavo svojih osebnih podatkov, kot je opisana zgoraj.