Trucks

Transportna dejavnost in zakonodaja

Doseganje čim večje razpoložljivosti, produktivnosti in dobička – za to je potrebno poglobljeno poznavanje vaše dejavnosti in celotne transportne dejavnosti. In tega, kako voznik vpliva na raven produktivnosti vašega podjetja.

Na naših tečajih o poslovnih vidikih prevozništva in zakonodaji pridobite potrebno znanje. Odpre vam nov pogled na vlogo poklicnega voznika ter vas nauči, kako dosežete, da predpisi o voznikovih časih vožnje in počitka delujejo v vašo korist. Pripravite se torej na še donosnejše poslovanje!

Gradivo za tečaj
 

 • Razumevanje vloge poklicnega voznika  
 • Pregled trendov v transportni dejavnosti
 • Pristopi k organiziranju dela
 • Ekonomika prevozov
 • Delovni čas in tahograf

Koristi od tečaja
 

 • Prispevek k pozitivni podobi vašega podjetja in voznikov 
 • Poglablja znanje o prevozniški panogi in pogojih poslovanja 
 • Boljše razumevanje načinov, kako lahko vozniki prispevajo k poslovnim izidom podjetja
 • Nauči vas, da ste bolj učinkoviti v skladu z zakonodajo 
 • Ustvarja boljše delovno okolje z manj stresa.

Podatki o tečaju
 

 • Ure za CPC
 • Metoda usposabljanja
 • Cena tečaja
 • Ref. št. tečaja

Postanite bolj razgledan voznik

Če vas zanima, kdaj in kje bo naš naslednji tečaj, se obrnite na pooblaščenega prodajalca Volvo Trucks.