Volvo Trucks

SLOVENIJA

×
Tečaj usposabljanja, namenjen voznikom v gradbeništvu

Delo v gradbeništvu

Terenska vožnja. In večje tveganje nesreč. Ni zahtevnejše vožnje od vožnje po gradbišču. 

Tečaj usposabljanja, namenjen voznikom v gradbeništvu

Gradbeništvo je posebna dejavnost, ki zahteva posebna znanja. Tečaj je posvečen zlasti izzivom, ki čakajo voznike na gradbišču in med terensko vožnjo.

Naš tečaj „Delo v gradbeništvu“ obravnava načine, kako lahko voznik v gradbeništvu prispeva k razpoložljivosti tovornega vozila ter kako naj ravna z njim za kar najmanjšo obrabo in čim manj poškodb. Na tečaju se voznik uči, kako ravnati z različnimi tovori, ter spoznava problematiko varnosti z vidikov osebja, tovorov in tovornega vozila. Tako je denimo pri vožnji po neutrjeni podlagi s tovorom z visokim težiščem večja nevarnost prevračanja. Če voznik pozna tveganja in fizikalne zakonitosti, se lahko izogne mnogim neugodnim položajem in nevarnosti nesreče.

Na tem tečaju vozniki okrepijo zaupanje v obvladovanje vozila, naučijo pa se tudi kar najbolj produktivno izkoriščati vozilo.

Gradivo za tečaj

 • Kako skrbeti za osebno varnost
 • Tehnike terenske vožnje
 • Tveganje prevrnitve
 • Oprema vozila za terensko vožnjo

Koristi od tečaja

 • Preprečevanje zastojev in zmanjšanje stroškov popravil
 • Večja varnost voznika in boljše delovno okolje
 • Manj nesreč in manjše tveganje telesnih poškodb
 • Manjšemu stresu in utrujenosti
 • Večja samozavest pri upravljanju vozila in boljša vožnja 

Podatki o tečaju

 • Ure za CPC
 • Metoda usposabljanja
 • Cena tečaja
 • Ref. št. tečaja

Naj bo vaša vožnja po gradbišču samozavestna

Če vas zanima, kdaj in kje bo naš naslednji tečaj, se obrnite na pooblaščenega prodajalca Volvo Trucks.