Tečaj usposabljanja, namenjen voznikom v gradbeništvu

Gradbeništvo je posebna dejavnost, ki zahteva posebna znanja. Tečaj je posvečen zlasti izzivom, ki čakajo voznike na gradbišču in med terensko vožnjo.

Naš tečaj „Delo v gradbeništvu“ obravnava načine, kako lahko voznik v gradbeništvu prispeva k razpoložljivosti tovornega vozila ter kako naj ravna z njim za kar najmanjšo obrabo in čim manj poškodb. Na tečaju se voznik uči, kako ravnati z različnimi tovori, ter spoznava problematiko varnosti z vidikov osebja, tovorov in tovornega vozila. Tako je denimo pri vožnji po neutrjeni podlagi s tovorom z visokim težiščem večja nevarnost prevračanja. Če voznik pozna tveganja in fizikalne zakonitosti, se lahko izogne mnogim neugodnim položajem in nevarnosti nesreče.

Na tem tečaju vozniki okrepijo zaupanje v obvladovanje vozila, naučijo pa se tudi kar najbolj produktivno izkoriščati vozilo.

Gradivo za tečaj

 • Kako skrbeti za osebno varnost
 • Tehnike terenske vožnje
 • Tveganje prevrnitve
 • Oprema vozila za terensko vožnjo

Koristi od tečaja

 • Preprečevanje zastojev in zmanjšanje stroškov popravil
 • Večja varnost voznika in boljše delovno okolje
 • Manj nesreč in manjše tveganje telesnih poškodb
 • Manjšemu stresu in utrujenosti
 • Večja samozavest pri upravljanju vozila in boljša vožnja 

Podatki o tečaju

 • Ure za CPC
 • Metoda usposabljanja
 • Cena tečaja
 • Ref. št. tečaja
Poiščite najbližjega pooblaščenega prodajalca

Naj bo vaša vožnja po gradbišču samozavestna

Če vas zanima, kdaj in kje bo naš naslednji tečaj, se obrnite na pooblaščenega prodajalca Volvo Trucks.

Poiščite najbližjega pooblaščenega prodajalca