Trucks

Ylva Dalerstedt
2023-02-22
Trajnostnost Prihranki goriva
Author
Ylva Dalerstedt
Segment Manager Long Haul

Kaj je VECTO in kako vpliva na vaše prevozniško podjetje

V prihodnjih letih bo imelo orodje za izračun porabe energije vozil (VECTO) pomembno vlogo pri zniževanju emisij CO2 tovornih vozil v EU. Vpliv orodja je že mogoče opazili pri razvoju varčnejših tovornih vozil, kar predstavlja prednosti za lastnike tovornih vozil po vsem svetu.

Orodje VECTO je bilo predstavljeno in uvedeno leta 2019 kot del zakonodaje EU o CO2 (Uredba EU 2019/1242). Gre za obliko programske opreme, ki simulira izpuste CO2 in porabo goriva za katero koli dano kombinacijo tovornih vozil na podlagi podatkov, ki jih vnese proizvajalec. To lahko vključuje specifikacije vozila, obremenitve, goriva in poti.  Od 1. januarja 2019 morajo biti vsa nova tovorna vozila, prodana v EU, z bruto težo vozila nad 3500 kg, opremljena s certificirano objavo vrednosti CO2 in porabe goriva, ki jo ustvari VECTO.


Splošna ambicija uredbe EU je zmanjšati izpuste CO2 težkih vozil za 15 % do leta 2025 (v primerjavi z ravnmi iz leta 2019) in za 30 % do leta 2030 (čeprav se o cilju za leto 2030 še razpravlja in bi lahko bil še višji). Vloga orodja VECTO je ponuditi standardizirano orodje za sledenje napredku posameznega proizvajalca tovornih vozil pri zmanjševanju izpustov CO2 in zagotoviti skladnost.


Kako je orodje VECTO vplivalo na lastnike tovornjakov?

Ker je orodje VECTO primarno namenjeno proizvajalcem tovornih vozil, večinoma ni neposredno vplivalo na lastnike tovornjakov in prevozniška podjetja. Vendar pa je imelo pomemben posredni vpliv, saj je spodbudilo razvoj varčnejših vozil in storitev. Neodvisni test je na primer nedavno pokazal, da nekateri modeli tovornjakov zdaj porabijo 18 % manj goriva kot pri enakem testu pred samo štirimi leti.

»V samo zadnjih nekaj letih smo dosegli velik napredek pri varčnejši porabi goriva naših tovornjakov, deloma tudi zato, ker imamo orodje, kot je VECTO,« pravi Ylva Dalerstedt, vodja segmenta za prevoze na velike razdalje v družbi Volvo Trucks. »Rezultat ni le prispevek k temu, da bo EU izpolnila svoje zaveze iz Pariškega sporazuma, ampak tudi pomoč prevozniškim podjetjem pri izpolnjevanju lastnih ciljev za zmanjšanje izpustov CO2 in prihranek pri stroških goriva.«

VECTO prispeva k temu, da bo EU izpolnila svoje zaveze iz Pariškega sporazuma, hkrati pa pomaga prevozniškim podjetjem pri izpolnjevanju lastnih ciljev za zmanjšanje izpustov CO2 in prihranek pri stroških goriva

Upoštevati je treba, da orodje VECTO zagotavlja simulirano vrednost porabe goriva na podlagi obremenitev in določenih poti, vendar je dejansko porabo goriva mogoče še izboljšati z ukrepi, kot so usposabljanje voznikov in pametne programske rešitve – to so dejavniki, ki še niso v celoti integrirani v orodje VECTO.

Poleg tega lahko lastniki tovornjakov in prevozniška podjetja uporabijo objavljene vrednosti za primerjavo različnih specifikacij tovornjakov glede porabo goriva in izpuste CO2. »Nekatera podjetja vidijo vrednost v objavljenih vrednostih, saj omogočajo preglednost in primerjavo, ki temelji na dejstvih,« pravi Ylva. »Če si res želite zmanjšati svoje izpuste CO2 ali porabo goriva, so lahko VECTO in njegove objavljene vrednosti dobro orodje za sprejemanje bolj informiranih odločitev.«

Kaj sledi?

Leta 2021 je EU objavila svoje prvo poročilo na podlagi rezultatov orodja VECTO iz prvega leta uporabe, ki vključuje tovornjake, izdelane leta 2019. Tako je bil določen status evropskega voznega parka težkih tovornih vozil za tisto leto in postavljeno izhodišče za prihodnje cilje za zmanjšanje. Zdaj so proizvajalci odgovorni za zmanjšanje svojih izpustov za doseganje cilja EU, ki predvideva 15-odstotno zmanjšanje do leta 2025.

»Orodje VECTO omogoča, da lahko vsi proizvajalci tovornih vozil uporabljajo eno skupno orodje in metodologijo za določanje svojega odtisa CO2 in sledenje napredka pri doseganju podnebnih ciljev,« pravi Ylva. »Našim inženirjem in ekipi za razvoj izdelkov znižanje vrednosti VECTO pri naših vozilih predstavlja veliko motivacijo in oprijemljiv cilj, za katerega si moramo prizadevati.«

Orodje VECTO omogoča, da lahko vsi proizvajalci tovornih vozil uporabljajo eno skupno orodje in metodologijo za določanje svojega odtisa CO2 in sledenje napredka pri doseganju podnebnih ciljev.

Ker si je EU zadala cilj zmanjšati izpuste CO2 za 15 % do leta 2025, se bo pomen orodja VECTO za proizvajalce težkih tovornih vozil samo še povečal, lastniki tovornjakov pa se bodo v prihodnjih letih na trgu lahko razveselili še varčnejših tovornjakov. 

Za več informacij o orodju VECTO obiščite spletno stran Evropske komisije, kjer boste našli naslednje:

  • Dokumentacija o popolni ureditvi
  • Pogosto zastavljena vprašanja
  • Podrobnosti o delovanju simulacije