Trucks

Anna Wrige Berling
2022-05-18
4.5 min
Varnost
Author
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks

Kaj morate vedeti o posodobljeni uredbi EU o splošni varnosti za tovorna vozila?

Od julija 2024* morajo vsa nova tovorna vozila, ki se prodajajo v EU, ustrezati posodobljeni uredbi o splošni varnosti (GSR). Uredba zahteva vrsto obveznih naprednih varnostnih funkcij. Kaj so in kako bodo vplivale na vaše prevozno podjetje?

Leta 2019 je bila uredba o splošni varnosti posodobljena kot posledica novih inovacij v avtomobilski varnosti, ki lahko pomagajo zmanjšati tveganje za nesreče, ki jih povzroči človeška napaka. Posodobitev pomeni, da bo serija sistemov za aktivno varnost, ki podpirajo voznike, postala obvezna v novih tovornih vozilih od julija 2024.


Cilj je do leta 2050 pomagati EU doseči »Vision Zero« – dolgoročni cilj o ničnem številu smrtnih žrtev in hudih telesnih poškodb na evropskih cestah.


Funkcije aktivne varnosti se v veliki meri osredotočajo na to, da so vozniki pozorni in budni. Nekatere od njih so danes v določeni obliki že nameščene v številnih tovornih vozilih.
 

Kaj je uredba o splošni varnosti za težka tovorna vozila?

Skupno je zahtevanih 11 funkcij aktivne varnosti. Osem jih bo obveznih za nova tovorna vozila od julija 2024. Preostale tri bodo sledile v letih 2026 in 2029. Funkcije vključujejo:

1. Signal za zaustavitev v sili: Utripajoča zavorna luč (ali podobno), ki drugim udeležencem v prometu za tovornim vozilom signalizira, da tovorno vozilo hitro upočasnjuje ali močno zavira. 

2. Podatki o dogajanju za tovornim vozilom: Tehnologija, kot so kamera ali senzorji, ki vozniku omogoči pregled nad predmeti in ljudmi za tovornim vozilom.

3. Sistem TPM (nadzor tlaka v pnevmatikah): Sistem, ki nadzoruje tlak v pnevmatikah in vozniku v realnem času poroča o izgubi tlaka v pnevmatikah.

4. Pametna pomoč pri nadzoru hitrosti: 
Sistem, ki aktivno nadzoruje hitrost in opozori voznike, če kršijo omejitev hitrosti, da jih spodbudi k upočasnitvi.

5. Informacijski sistem za mrtve kote:
 Sistem, ki voznika opozori na kolesarje, ki vozijo v bližini ali prečkajo spredaj.

6. Informacijski sistem za speljevanje:
 Sistem, ki voznika pred speljevanjem ali pri počasni vožnji opozori na ranljive udeležence v prometu pred vozilom.

7. Poenostavitev namestitve ključavnice alkohola
: Sprememba pravila zahteva standardiziran vmesnik za ključavnice alkohola (alkotesterje) v vozilih.

8. Zaznavanje zaspanosti in pozornosti:
 Varnostni sistemi za oceno voznikove budnosti, ki na primer spremljajo, kako dolgo nekdo vozi, in voznika opozorijo, naj si po potrebi vzame odmor.

9. Prepoznavanje in preprečevanje motenj
: Varnostni opozorilni sistem, ki lahko prepozna stopnjo pozornosti, ki jo voznik posveča situaciji, in po potrebi opozori voznika. Uvedba je predvidena v poznejši fazi leta 2026.

10. Izboljšan neposredna vidljivost z voznikovega položaja:
 Posebne zahteve za izboljšanje »neposredne vidljivosti« (kar lahko vozniki vidijo neposredno skozi okna svojega vozila) in odstranitev mrtvih kotov. Cilj novih standardov je omogočiti voznikom, da hitreje in lažje vidijo kolesarje in pešce. Uvedba je predvidena v poznejši fazi leta 2029.

11. Snemalnik podatkov o dogodkih (nesrečah):
 Snemalnik podatkov o nesrečah, »črna skrinjica«.


Zakaj je uredba o splošni varnosti pomembna?

Rešila bo življenja. EU ocenjuje, da bo nova uredba do leta 2038 preprečila najmanj 25.000 smrtnih žrtev na cestah.


Eden ključnih ciljev je zmanjšati število nesreč med tovornimi vozili in ranljivimi udeleženci v prometu. Tri od predlaganih funkcij za tovorna vozila – informacijski sistemi za speljevanje in mrtve kote ter novi standard za neposredno vidljivost – so namenjene njihovi zaščiti.


Standardi neposredne vidljivosti (10. točka zgoraj), ki se bodo začeli postopoma izvajati leta 2025, vključujejo posebne zahteve za izboljšanje tega, koliko lahko vozniki vidijo iz kabine. Boljša neposredna vidljivost iz kabine dokazano zmanjša število nesreč in skrajša reakcijske čase voznika. Novi standard neposredne vidljivosti se zgleduje po podobni shemi v Londonu, v kateri so tovorna vozila ocenjena na podlagi neposredne vidljivosti iz kabine. Vstop v mesto je dovoljen samo tovornim vozilom, ki izpolnjujejo določen standard.
 

Varnost voznika in tovornega vozila v prihodnosti

Uredba o splošni varnosti je del širšega prizadevanja za varnejši promet, vključno z boljšim načrtovanjem tveganja in posodobljenimi pravili o cestni infrastrukturi, zlasti za naše najbolj ranljive udeležence v cestnem prometu – pešce in kolesarje – v naših rastočih mestih.
 

Podobne varnostne uredbe se bodo verjetno uvedle tudi v drugih državah v prihodnjih letih. Zunaj EU bodo novi uredbi o splošni varnosti sledile Norveška, Švica, Turčija, Združeno kraljestvo in Izrael.

»Pričakujemo lahko, da bomo v prihodnosti videli več tehnologije aktivne varnosti, ki podpira voznike tovornih vozil ter varnejšo cestno infrastrukturo v mestih. Če pogledamo dlje, bodo tovorna vozila postala inteligentnejša in aktivnejša, ko gre za varnost, z več funkcijami, ki ukrepajo in ne samo obveščajo. Vendar pa bo še vedno obstajala jasna potreba po uravnoteženju tega z dobro usposobljenim voznikom. Medtem ko so sistemi aktivne varnosti, ki podpirajo voznika in zmanjšujejo posledice človeške napake, bistveni, je voznik še vedno najpomembnejši varnostni sistem v tovornem vozilu,« pravi Anna Wrige Berling, direktorica za varnost prometa in izdelkov, Volvo Trucks.

*Za nove vrste tovornih vozil od julija 2022 in za registracije novih tovornih vozil od julija 2024.

Tukaj lahko najdete več informacij o posodobljeni uredbi EU o splošni varnosti