Trucks

Zakaj so krožni deli za tovorna vozila trajnostna izbira

Håkan Mårtensson
2023-05-15
Tehnologija in inovacije Trajnostnost
Author
Håkan Mårtensson
Circular Parts Offer Manager

Krožni deli Volvo imajo lahko enako kakovost in zmogljivost kot novi deli. Imajo celo enako garancijo. Edina razlika je v tem, da za izdelavo porabijo do 85 odstotkov manj energije in 85 odstotkov manj surovin.

Krožni deli so v bistvu stari deli, na katerih je bil izveden obsežen in celovit postopek obnove družbe Volvo Trucks, da bi zagotovili enako funkcionalnost kot pri novih delih. Pravzaprav je družba Volvo Trucks tako prepričana v kakovost svojih krožnih delov, da so opremljeni z enako dvoletno garancijo kot originalni deli Volvo.


Kakšna je razlika med obnovo in prenovo?

Vseobsegajoč izraz »krožni deli« zajema obnovljene in prenovljene dele. Razlika med njimi je v tem, da so obnovljeni deli v celoti obnovljeni v 100-odstotno novo stanje, vključno z njihovim videzom. Po drugi strani pa prenovljenih delov ni mogoče popolnoma obnoviti na tako visoki ravni; posledično so morda vidne sledi obrabe, življenjska doba pa je lahko nekoliko krajša. Vendar pa so obnovljeni v skoraj novo stanje in še vedno izpolnjujejo izjemno visoke standarde: za obe vrsti velja tudi enaka dvoletna garancija.


»Obstaja veliko delov, pri katerih tehnično ni mogoče doseči 100-odstotnega novega stanja, vendar se temu stanju še vedno lahko zelo približamo,« pojasnjuje Håkan Mårtensson, vodja službe za ponudbo krožnih delov, Volvo Trucks.


»Na primer del, ki je 98-odstotno nov, je še vedno zelo koristen tako za stranko kot za okolje. Vendar smo s postavitvijo standarda na 100-odstotno novo stanje zamudili to priložnost. Uvedba prenovljenih delov je način, da povečamo našo paleto krožnih delov in razširimo trajnostne koristi, kadar obnova ni mogoča.«


Zakaj krožni deli niso enaki kot deli iz druge roke?

Krožni deli so pred prodajo izpostavljeni strogemu in obsežnemu postopku, ki jih povrne v novo stanje ali v primeru prenove blizu novega stanja. To je v popolnem nasprotju z rabljenimi deli oz. deli iz druge roke ali recikliranimi in predelanimi deli.


Postopek obnove krožnih delov se začne, ko se izrabljena jedra iz motorjev, menjalnikov in različnih drugih delov pošljejo iz pooblaščenih servisov Volvo Trucks v obrat za obnovo. Vsako jedro se razstavi, vsaka komponenta pa temeljito očisti in pregleda. Komponente, ki ne izpolnjujejo določenih meril kakovosti, se zavržejo in nadomestijo z novimi. Odobrene komponente se nato ponovno sestavijo in temeljito preizkusijo, da se preveri, ali del izpolnjuje standarde kakovosti, preden se proda stranki v obliki obnovljenega ali prenovljenega dela.

S krožnimi deli lahko družba Volvo Trucks in naše stranke prispevajo k bolj krožni in trajnostni prevozniški panogi.

Premik v smeri krožnega gospodarstva in trajnostne prevozniške panoge

Krožni deli pomagajo zmanjšati količino odpadkov, ohraniti naravne vire in zmanjšati emisije CO2. Zato je eden od trajnostnih ciljev družbe Volvo Trucks – skupaj z ostalimi cilji skupine Volvo – povečati uporabo krožnih delov. To ne bi zagotovilo samo znatnega zmanjšanja ogljičnega odtisa družbe Volvo Truck, temveč bi lastnikom tovornih vozil omogočilo tudi zmanjšanje primarnih emisij ogljika.


»Zaradi velikega potenciala za izboljšanje tako našega okoljskega vpliva kot vpliva naših strank nenehno širimo paleto izdelkov, vključenih v našo ponudbo krožnih delov. Tako lahko skupaj prispevamo k bolj krožni, bolj trajnostni prevozniški panogi,« pravi Håkan.


Za več informacij o postopku obnove

si oglejte naš kratek film ali obiščite spletno mesto Volvo Trucks Reman. Za več informacij o krožnih delih Volvo se obrnite na pooblaščen servis Volvo Trucks.