Trucks

Tatu Ljokkoi
2022-10-06
4 min
Prihranki goriva Svet voznikov
Author
Tatu Ljokkoi
Driver development at Volvo Trucks

Kako spodbuditi učinkovito porabo goriva pri vožnji tovornih vozil

Vozniki tovornih vozil imajo ključno vlogo pri izboljšanju porabe goriva v katerem koli podjetju, toda kaj je najboljši način, da ostanejo motivirani in zagnani?
 

Različna podjetja imajo različne metode za spodbujanje voznikov k učinkovitejši vožnji, iskanje pravega načina pa je v veliki meri odvisno od velikosti, dejavnosti in nalog podjetja. Kot vodja usposabljanja voznikov pri Volvo Trucks se je Tatu Ljokkoi srečal s številnimi uspešnimi ter tudi neuspešnimi pobudami za motiviranje voznikov. Po njegovih izkušnjah imajo vsa uspešna podjetja nekatere skupne značilnosti: močno timsko kulturo, celosten pristop k varčevanju z gorivom in dolgoročno zavezo.
 

Zakaj prihranek goriva zahteva timsko delo

Vožnja tovornega vozila je v mnogih pogledih samostojno delo, pri čemer tehnika posameznega voznika vpliva na njegovo porabo goriva. Vendar to ne pomeni, da je učinkovita poraba goriva zgolj odgovornost posameznika. Pravzaprav Tatu Ljokkoi meni, da je pri tem bistven prav timski duh.


»Združiti je treba prizadevanje celotnega podjetja, vključno z vodstvom,« je povedal. »Učenja učinkovite porabe goriva ni mogoče preprosto preložiti na inštruktorje voznikov – vodstvo mora biti dejavno vključeno v vsak program usposabljanja voznikov, da so usklajeni in vključeni popolnoma vsi v podjetju. Nato je vodstvo odgovorno, da aktivno pregleduje in spremlja napredek, hkrati pa daje spodbudo in priznanje, kot in kadar je to potrebno.«


Drug učinkovit način za krepitev timskega duha je vključevanje voznikov v proces določanja ciljev in načinov, ki bi omogočali prihranke goriva. Tako se jim omogoči, da prevzamejo odgovornost za lasten razvoj in se začnejo počutiti kot del ekipe.
 

Nagrade in spodbude: ali služijo namenu?

Nagrade in spodbude – denarne in druge vrste – so lahko učinkovit način za motiviranje voznikov, vendar je treba pri tem dobro premisliti, kako je tak sistem oblikovan in uporabljen. Pogosta taktika je, da se posamezne voznike pripravi do tega, da tekmujejo drug proti drugemu in nato preprosto nagradi tiste z najmanjšo porabo goriva, vendar ima lahko tak pristop neželene posledice.

»Obstaja tveganje, da takšen sistem nagrajevanja motivira samo voznike, ki so že zelo učinkoviti, saj imajo le oni možnosti za zmago,« je pojasnil Tatu. »Medtem pa so manj usposobljeni vozniki – ki imajo obenem največji potencial za prihranek goriva – manj motivirani, ker ne vidijo prednosti sodelovanja, in to je res velika zamujena priložnost.«

Druga možnost pa je, da določite splošni cilj za celotno podjetje ali vozni park z enakomerno porazdeljenimi nagradami, kar pomaga krepiti občutek timskega duha in voznike spodbudi k sodelovanju in medsebojni pomoči.
 

Uporaba pravih orodij, procesov in ciljev

Da se ohrani motiviranost voznikov, morajo postopki spremljanja in pregledovanja porabe goriva biti dosledni, časovno primerljivi in pregledni. Glede na to, da imajo vozniki različne stopnje izkušenj in lahko prevažajo različne tovore po različnih poteh, primerjava voznikov med seboj ni najbolj poštena ali merodajna. Namesto tega se je najbolje osredotočiti na spremljanje uspešnosti skozi čas in prepoznavanje področij za izboljšave pri posameznikih.
 

Dober primer tega je uporaba prilagojenega sistema za upravljanje voznega parka. Tako je mogoče pridobiti informacije o različnih parametrih, kot so uporaba motorja in prestav, prilagajanje hitrosti, predvidevanje in zaviranje. Na ta način lahko vozniki sami analizirajo svoj način vožnje in vidijo, kje so možne izboljšave. Rezultate je nato mogoče ovrednotiti v okviru mesečnih pregledov. Za spodbujanje učinkovitejše vožnje se vse pogosteje uporablja tudi povezovanje sistemov in naprav ter analiziranje podatkov.  
 

Zakaj je pomemben tudi postopek doseganja učinkovite porabe goriva in ne le cilj

Usposabljanje voznikov je pomemben način zagotavljanja pomoči voznikom pri varčevanju z gorivom, vendar se vse prepogosto obravnava kot enkratna in hitra rešitev. »Marsikdo pričakuje, da se bo po enem usposabljanju čez noč vse spremenilo, vendar se to v resnici ne zgodi,« pravi Tatu.


»Pri usposabljanju voznikov gre za upravljanje sprememb in uvajanje nove kulture podjetja. To ni nekaj, kar se lahko zgodi enkrat na leto, temveč nekaj, kar mora postati del vsakodnevnih postopkov. Ko vidijo večjo sliko, vozniki lažje ostanejo osredotočeni in motivirani za doseganje večje učinkovitosti.«


Če torej prepustite učinkovito porabo goriva posameznim voznikom, to prinese mešane rezultate. Če pa želite doseči občutne in trajnostne prihranke goriva v celotnem voznem parku, je potrebno naslednje

  • Združiti vse v ekipo s skupnim ciljem in dogovorjeno strategijo, kako ta cilj doseči.
  • Zagotoviti, da so vključeni vsi, tudi vodstvo.
  • Vzpostaviti program spodbud, ki upošteva ter nagrajuje celotno ekipo in ne le posameznih voznikov.
  • Vzpostaviti jasne in skladne KPI-je.
  • Redno spremljati in obravnavati možna področja za izboljšave.
  • Upoštevati, da je doseganje varčne porabe goriva pri vožnji dolgotrajen postopek in ne kratkoročna rešitev.

Če želite izvedeti več o tem, preberite prednosti usposabljanja voznikov ali kako si lahko s sistemi za upravljanje voznega parka pomagate pri nižji porabi goriva.
 

Preberete lahko tudi več o tem, kako tehnologija prispeva k učinkovitejši vožnji in kako lahko to vpliva na porabo goriva, čas vožnje in varnost.