Trucks

Lars Mårtensson
2022-09-07
5.5 min
Elektromobilnost
Author
Lars Mårtensson
Environment and Innovation Director at Volvo Trucks

7 pogostih mitov o baterijah električnih tovornih vozil

Danes obstaja veliko napačnih predstav in nesporazumov v zvezi z električnimi tovornimi vozili. Veliko jih je povezanih z baterijami in njihovim vplivom na okolje. Za sprejemanje dobro premišljenih odločitev in naložb je pomembno, da znate razlikovati med dejstvi in miti.
 

Preoblikovanje prometnega sektorja na trajnostni način za uskladitev s Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah je izziv, ki bo v naslednjem desetletju zahteval vladne odločitve in predpise. Medtem pa se elektrifikacija prometa in ponudba modelov brezemisijskih težkih tovornih vozil še naprej povečujeta. Pomemben del tega so baterije, vendar kako trajnostne so?

To je seznam najpogostejših mitov o baterijah električnih tovornih vozil:
 

1. Baterije električnih tovornih vozil imajo v primerjavi z dizelskimi tovornimi vozili tako velik vpliv na podnebje, da se v električna tovorna vozila še ne splača vlagati.

Vpliv električnega tovornega vozila na podnebje je zelo majhen, ko je vozilo v uporabi, vendar nekoliko večji med proizvodnjo. Pri proizvodnem procesu se namreč porabi več energije, zato je vpliv proizvodnje električnega vozila na podnebje večji kot pri enakovrednem tovornem vozilu na dizelski pogon. Če pa baterija električnega tovornega vozila deluje na električno energijo, proizvedeno iz obnovljivega vira, bo vpliv takega vozila na podnebje manjši kot pri dizelskem tovornem vozilu že po 100.000 prevoženih kilometrih, kar se pogosto doseže v manj kot enem letu.

Zato je pomembno opraviti oceno življenjskega cikla, ki upošteva vpliv na okolje v celotni življenjski dobi vozila in ne le v fazi proizvodnje. Hkrati potekajo naložbe v proizvodnjo baterij s 100-odstotno obnovljivo energijo, pri čemer je bil v zadnjih letih dosežen velik viden napredek.

2. Omejena razpoložljivost zelene energije pomeni, da polnjenje električnih vozil ne bo okolju prijazno.

Podnebne koristi električnega vozila so odvisne od dostopa do zelene električne energije. V državah, ki nimajo dostopa do zelene električne energije, ne bo nobenih koristi za podnebje. Pri električnih vozilih pa je treba upoštevati še več drugih pomembnih okoljskih dejavnikov. Na primer odprava emisij izpušnih plinov, zmanjšanje hrupa, boljše delovno okolje, znatno izboljšanje lokalne kakovosti zraka in možnost prevoza blaga na območjih brez emisij.
 

Dostopnost do zelene električne energije po vsem svetu narašča. Leta 2020 se je delež obnovljivih virov energije v EU povečal s 34 % leta 2019 na 37 %, svetovni delež obnovljivih virov energije pa s 27 % leta 2019 na 29 %. Leta 2021 se je rast električne energije iz obnovljivih virov po vsem svetu povečevala hitreje kot kadar koli prej. Po podatkih Mednarodne agencije za energijo (IEA) bodo obnovljivi viri energije do leta 2026 predstavljali skoraj 95 % povečanja svetovnih energetskih zmogljivosti.
 

3. Baterij električnih tovornih vozil ni mogoče ponovno uporabiti in reciklirati.

Oboje je danes mogoče, razvoj in naložbe na tem področju pa se povečujejo skupaj s količinami baterij. Po vsem svetu je sprejeta tudi nova zakonodaja, vključno z evropsko direktivo o baterijah, ki določa odgovornost proizvajalca za ponovno uporabo in recikliranje. Ko zmogljivost baterije tovornega vozila doseže določen prag, ga je mogoče uporabljati na poti, na kateri zadostuje krajši doseg, ali ga prestaviti v vozilo z lažjim prevozom.
 

Če je zmogljivost baterije manjša od uporabne, je na voljo več možnosti. Na primer z obnovo baterije, da se ponovno vzpostavi novo stanje. Pričakuje se, da bo velik del možnosti tudi obnova baterije ali njena ponovna uporaba v stanovanjskih ali industrijskih shranjevanjih energije. Zadnji korak bo recikliranje, da bi izkoristili dragocene materiale iz baterije. 

4. Bolje je počakati na prihodnje naložbe v zelena tovorna vozila ali dokler tovorna vozila na vodikove gorivne celice ne bodo nadomestila baterijskih električnih tovornih vozil.

Baterijsko električno vozilo in električno vozilo s tehnologijo gorivnih celic se dopolnjujeta in obe tehnologiji bosta potrebni za reševanje prihodnjih izzivov. Najboljše rešitve se razlikujejo med različnimi vrstami prevoza, potrebami strank in lokalnimi pogoji, kot je infrastruktura.

Pri nalogah z največjo porabo energije, kot so težki tovori in prevozi na dolge razdalje, so električna tovorna vozila na vodikove gorivne celice alternativa brez emisij izpušnih plinov, ki izpolnjuje dolgoročne zahteve po produktivnosti in trajnosti. Vendar električna tovorna vozila na gorivne celice še niso v celoti na voljo, v prihodnjih letih pa bodo vse bolj. Po drugi strani pa so baterijska električna tovorna vozila že zelo konkurenčna in lahko že čez nekaj let postanejo donosnejša od dizelskih.

Energijska zmogljivost baterij je pomemben dejavnik pri dosegu baterijskega električnega vozila. Z nenehnim razvojem baterij in rastočo polnilno infrastrukturo se lahko danes večji del tovornega prometa v Evropi opravi z baterijskimi električnimi tovornimi vozili. Iz več razlogov, med katerimi je tudi podnebje, ne smemo čakati na nadaljnje zelene naložbe.
 

5. V procesu proizvodnje baterij se kršijo človekove pravice.

Električna baterija se proizvaja iz različnih surovin, od katerih jih veliko prihaja iz rudnikov. Pomembna komponenta, ki je pogosta v litij-ionskih baterijah, je kobalt. Pridobivanje tega materiala je v zadnjih nekaj letih sprožilo polemike zaradi kršitev človekovih pravic in pravic delavcev v državah, kot je Demokratična republika Kongo, o katerih je poročal Amnesty International. Avtomobilska industrija že več let sodeluje pri zagotavljanju sledljivosti v dobavni verigi, da bi dobavitelji upoštevali in spoštovali človekove pravice, okolje in poslovno etiko.
 

6. Učinkovitost baterije se v hladnem vremenu zmanjša, zato so električna tovorna vozila manj primerna možnost.

Učinek je manjši, kot bi si morda mislili. Pri nekaterih tovornih vozilih so na voljo funkcije, ki pomagajo ohranjati optimalno temperaturo akumulatorjev (+25 stopinj Celzija) ob začetku dneva.
Za Volvo Trucks je na primer izguba dosega pri -10 stopinjah Celzija približno 3 %. Pri -20 stopinjah Celzija se zmanjša za približno 10 %. Upoštevati je treba, da hladno vreme povečuje porabo energije ne glede na pogonski sklop zaradi ogrevanja kabine in s tem vedno vpliva na doseg vozila.

7. Ni dovolj mineralov za baterije, da bi bilo vse elektrificirano.

Proizvajalci so upravičeno zaskrbljeni zaradi dostopa do številnih mineralov. Kratkoročno naj to ne bi predstavljalo težav, dolgoročno pa je treba poiskati alternativne minerale, zmanjšati potrebne količine in povečati uporabo recikliranih materialov.

Številna podjetja oblikujejo ambiciozne cilje glede emisij toplogrednih plinov v skladu s Pariškim sporazumom, baterijska električna tovorna vozila pa so eden od načinov za doseganje teh ciljev.

 

Tukaj lahko preberete več o baterijah in električnih tovornih