Trucks

Preprosto izpolnjevanje zahtev

Voznikovi časi

Bolje izkoristite razpoložljive delovne ure. S storitvijo Dynafleet – Voznikovi časi lahko vidite, kateri voznik je najprimernejši za novi prevoz, kateri pa potrebuje premor ali mora celo končati za danes. Z dostopom do teh podatkov lahko povečate prihodke ob nespremenjenih zmogljivostih.

Podrobnosti o voznikih za lažje načrtovanje

Manj časa porabite za načrtovanje in administracijo. V podporo učinkovitemu načrtovanju prevozov vam storitev Dynafleet v trenutku prikaže, koliko časa lahko vsak voznik porabi za novo vožnjo glede na zakonodajo EU o vožnji in počitku. Podatki o časih vožnje in počitka so koristni pri sestavljanju računov in plačilnih list voznikov.

Daljinski prenosi podatkov iz tahografa

Storitev Dynafleet – Voznikovi časi vam omogoča hitre in učinkovite prenose podatkov tahografa iz pisarne ne glede na to, kje sta tovorno vozilo in voznik. To vam olajšuje redno vodenje evidenc. Prenosi iz tahografa (vsak vam vzame po 20 minut) so zdaj stvar preteklosti.

Pri voznem parku 40 tovornih vozil pomeni 20 minut za prenos podatkov tahografa vsakega tovornega vozila skupaj 13 ur na mesec. Na leto pomeni to cel delovni mesec, čas, ki ga lahko koristneje uporabite.

Preprost. Jasno. In skladno z zakonodajo

Predpisani voznikovi časi, delovni časi, upravljanje časov počitka in še več. Dynafleet spremlja voznikove dejavnosti ter prikazuje bistvene podatke na zaslonu in v poročilih o dejavnostih voznikov. Ob podpori funkcionalnosti Voznikovi časi v kabini voznik laže ravna skladno s predpisi o časih vožnje in počitka.

Glavne prednosti

  • Samodejni prenosi podatkov iz pomnilnika tahografa in podatkov z digitalne voznikove kartice. Vsi podatki so shranjeni v sistemu Dynafleet in so na voljo v vsakem trenutku.
  • Funkcionalnost napovedovanja voznikovih časov ves čas spremlja voznikove čase in vodjo voznega parka vnaprej opozori na nevarnost kršitev.
  • Zagotavlja podatke, ki so podlaga za izstavljanje računov in izračun plač voznikov
  • Laže obvladujete in spoštujete predpisane čase vožnje in počitka
  • Načrtovanje in administracija sta preprostejša

Zdaj je pravi čas

Vaš pooblaščeni prodajalec Volvo Trucks vam lahko pomaga presoditi, katere storitve Dynafleet so prave za vas, in vas pouči, kako jih lahko kar najbolje izkoristite.