Trucks

Prikaži video

Upravljanje voznega parka, kjerkoli ste

Aplikacija Dynafleet

Kliknite. Povlecite. Kliknite. Aplikacija Dynafleet vam zdaj omogoča takojšen dostop do podatkov o voznem parku, voznikih in gorivu s pametnim telefonom. Spremljajte (in obvladujte) bistvene podatke – in s takojšnjim ukrepanjem zmanjšujte stroške ter skrbite za boljšo izrabo vozil voznega parka. Od koderkoli.

Ocene voznikov – učinkovita spodbuda

Aplikacija Dynafleet razvršča voznike po njihovi skupni gospodarnosti porabe goriva. Tako lahko ugotovite, kdo potrebuje usposabljanje za gospodarno vožnjo. Tudi vozniki lahko spremljajo svojo uspešnost in se primerjajo med seboj. Tako bodo vedno gospodarnejši na cesti – to pa pomeni prihranek za vas in manjše izpuste CO2.

Pregled na armaturni plošči

Pametni telefon

Tablični računalnik

Testna vožnja aplikacije

Vaš pooblaščeni prodajalec Volvo Trucks vam lahko predstavi sistem Dynafleet na različnih napravah. In odgovori na vsa vprašanja o sistemu za upravljanje voznega parka.