Trucks

Volvo-FM-Electric-distance-city-trees.jpg

Katero je najboljše alternativno gorivo za težka tovorna vozila?

Lars Mårtensson
2024-04-16
Tehnologija in inovacije Elektromobilnost Alternativna goriva
Author
Lars Mårtensson
Direktor službe za okolje in inovacije pri Volvo Trucks

Celotna prevozna dejavnost se mora preusmeriti stran od dizelskega goriva in fosilnih goriv. Vendar pa za številna podjetja ostaja vprašanje: katero od alternativnih goriv, ki jih je vedno več na voljo, je za podjetje najprimernejše – danes in v prihodnosti.

Vlade in podjetja po vsem svetu si zastavljajo ambiciozne podnebne cilje. Tako si EU z evropskim zelenim dogovorom in ZDA z nacionalno podnebno projektno skupino prizadevata za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050, Kitajska pa želi do leta 2060 postati ogljično nevtralna. Hkrati si je več kot 7000 podjetij zastavilo lastne podnebne cilje. Za prevozno in logistično dejavnost to pomeni, da je prehod z dizla neizogiben, lastniki tovornih vozil pa imajo na voljo več možnosti za prihodnost brez fosilnih goriv.
 

»Ni čudežne rešitve, ki bi lahko sama omogočila razogljičenje celotne prevozne dejavnosti,” pravi Lars Mårtensson, direktor službe za okolje in inovacije pri družbi Volvo Trucks. »Namesto tega imamo raznovrstna alternativna goriva, ki so že na voljo in se razvijajo, od katerih ima vsako svoje prednosti in slabosti. Ključno je, da se vsako oceni in ugotovi, katero je najprimernejše.«
 

Za številna podjetja bo odgovor različen glede na več dejavnikov, vključno z geografskim območjem, razpoložljivostjo, infrastrukturo in lastnimi zahtevami glede uporabe.

 

Kakšen je dejanski vpliv goriva na podnebje in zakaj je to pomembno?

Potreba po zmanjšanju emisij ogljika je ključna gonilna sila pri razvoju področja alternativnih goriv, zato je upoštevanje njihovega celotnega vpliva na podnebje seveda pomemben dejavnik.
 

Ni tako preprosto, kot bi opazovali emisije goriva iz izpušne cevi – upoštevati je treba tudi, kako se gorivo proizvaja in distribuira. Ti dejavniki se razlikujejo glede na posamezen trg in se lahko sčasoma spreminjajo.
 

Celotni podnebni vpliv električnega tovornega vozila na baterijo je na primer majhen, če je uporabljena električna energija pridobljena iz obnovljivega vira, kot je voda, sonce ali veter. Vendar pa je ta vpliv veliko večji, če pogon temelji na električni energiji, proizvedeni iz premoga.
 

Nekateri proizvodni procesi, na primer za vodik ali sintetični dizel, so lahko energetsko intenzivni, vir te energije pa bo vplival na skupni vpliv na podnebje. Trenutno se približno 99 % svetovnega vodika proizvaja z zemeljskim plinom (znan je kot »sivi vodik«); ta vodik ima dejansko lahko večji podnebni odtis kot številna fosilna goriva, tudi če tehnologija omogoča ničelne emisije iz izpušne cevi.
 

Upoštevati je treba tudi celoten vpliv goriva na okolje. Rastlinsko olje, obdelano z vodikom, ima na primer zelo majhen vpliv na podnebje: če pa se proizvaja s palmovim oljem, lahko prispeva h krčenju gozdov. Postavljajo se tudi vprašanja o vplivu, ki ga bo imela obsežna proizvodnja rastlinskega olja, obdelanega z vodikom, na kmetijstvo in pridelavo hrane.
 

Zato je lahko za ustvarjanje celotne slike zelo koristno, da se izvede ocena življenjskega cikla goriva in pri tem upošteva tudi vpliv vozila na podnebje v njegovi celotni življenjski dobi. To vključuje vse od surovin, uporabljenih za proizvodnjo vozila, do njegove odstranitve iz uporabe.
 

Izračun, ki temelji na prejšnjih ocenah življenjskega cikla, lahko izvedete s spletnim kalkulatorjem okoljskega odtisa družbe Volvo Trucks

Imamo raznovrstna alternativna goriva, ki se razvijajo, od katerih ima vsako svoje prednosti in slabosti. Ključno je, da se vsako oceni in ugotovi, katero je najprimernejše.

Kakšni so najnovejši razvoji in trendi na področju alternativnih goriv?

Hitrost sprememb je še naprej vedno višja. Uredba EU o infrastrukturi za alternativna goriva, ki je bila uvedena leta 2023, določa, da morajo biti do leta 2030 na glavnih evropskih avtocestah na vsakih 60 km na voljo javno dostopne hitre polnilne postaje za tovorna vozila.
 

V uredbi se obravnava tudi, da bi se od leta 2030 vzpostavilo polnilno omrežje z vodikom, pri čemer bi bile postaje na voljo vsakih 200 km – tako za osebna kot tudi tovorna vozila.
 

Kar zadeva utekočinjeni zemeljski plin, pa se polnilno omrežje v Evropi še naprej širi in je lani preseglo 700 polnilnih postaj (v primerjavi s samo 250 leta 2020). Ocenjuje se, da bo do leta 2030 na voljo več kot 2000 postaj.
 

Medtem se na Švedskem in v Nemčiji trenutno gradijo novi proizvodni obrati za bio utekočinjeni zemeljski plin, svetovna proizvodnja rastlinskega olja, obdelanega z vodikom, pa se hitro veča. Obsežne naložbe v proizvodnjo vodika so še naprej vedno večje, pri tem pa svet za vodik ocenjuje, da nabor projektov zdaj presega 1400 projektov po vsem svetu.
 

»Navsezadnje gre za to, katera goriva so vam na voljo, koliko stanejo, kdaj in kje je mogoče polnjenje in ali je to združljivo z vašim poslovanjem ali ne,« pravi Lars Mårtensson. »Dobra novica je, da naložbe v alternativna goriva nenehno rastejo, zato je pomembno spremljati lokalne pobude in načrte.«
 

Če želite izvedeti več o stanju v zvezi z različnimi alternativnimi gorivi v svoji regiji, se lahko obrnete na lokalnega trgovskega predstavnika družbe Volvo Trucks, ki vam lahko svetuje glede možnosti in priložnosti.
 

Lahko pa tudi prenesete naš vrhunski vodnik po alternativnih gorivih za tovorna vozila, ki vključuje:

  • opise osmih različnih alternativnih goriv, ki bi se lahko uporabila pri težkih tovornih vozilih;
  • prednosti in slabosti posameznega goriva;
  • kontrolni seznam dejavnikov za odločitev, katero alternativno gorivo je najprimernejše za vaše podjetje;
  • tabelo, v kateri je ponudba družbe Volvo Trucks s preprosto primerjavo med različnimi alternativnimi gorivi in njihovo razpoložljivostjo.

Vodnik lahko prenesete tukaj:

Prenesi Format PDF Size 15 MB

Related Insights