Trucks

8 pogostih vprašanj o bioplinu in tovornih vozilih na plin

| 4 min
Prevozniška podjetja lahko razmislijo o uporabi tovornih vozil na plin, ki jih poganja utekočinjeni bioplin (bio-LNG), da se bodo lahko spopadla z vedno višjimi stroški dizelskega goriva in nadomestila fosilna goriva v transportni industriji. Kakšna pa je sploh razlika med različnimi vrstami plina, kako je s stroški in za katero vrsto prevozov je najprimernejši?
8 pogostih vprašanj o bioplinu in tovornih vozilih na plin

Trenutno potrebujemo različne vrste goriv in pogonske sisteme, da bomo lahko izpolnili zahteve za zeleni prehod. Bioplin je ena od možnosti, s katero lahko razogljičimo težka tovorna vozila, hkrati pa predstavlja dolgoročno energijsko rešitev.
 

Število polnilnih postaj za utekočinjeni plin trenutno narašča, še posebej v Evropi, poleg tega je plin alternativa dizlu, ki je že v uporabi tudi za daljše poti. Trenutno je več kot 60 % proizvodne zmogljivosti bioplina v Evropi in Severni Ameriki. Evropa je z 20.000 obrati za proizvodnjo bioplina trenutna vodilna regija na tem področju.
 

V Kitajski proizvedejo skoraj tretjino svetovne količine in nameravajo razširiti proizvodnjo bioplina na podeželju, hkrati pa izboljšati prakso ravnanja z odpadki, da bi do leta 2030 lahko proizvedli približno 17 milijonov ton ekvivalentne nafte (Mtoe) (danes proizvedejo približno 7 Mtoe). Obenem bo Indija finančno podprla lokalne obrate za soproizvodnjo bioplina. Proizvodnja bioplina raste tudi v državah, kot so Indonezija, Malezija in Tajska, kjer bodo izkoristili številne nekdanje industrijske obrate.
 

Leta 2022 je Evropska komisija predstavila načrt REPowerEU, s katerim želi zmanjšati odvisnost od ruskih fosilnih goriv še pred letom 2030 in prav tako vključuje pospešitev prehoda na obnovljive energije. Akcijski načrt za biometan določa orodja, vključno z novim industrijskim partnerstvom za biometan in finančnimi spodbudami za desetkratno povečanje proizvodnje biometana (v primerjavi z letom 2021) na 35 milijard kubičnih metrov do leta 2030, da bi lahko nadomestili fosilna goriva v prevoznem sektorju. 

Kakšna je sploh razlika med različnimi vrstami plinskega goriva in kako se primerjajo z dizlom?

Tukaj je 8 pogostih vprašanj, povezanih s plinom:

1. Kaj je utekočinjeni bioplin (bio-LNG)?

Bio-LNG, znan tudi kot utekočinjeni bioplin, sestoji predvsem iz metana, tako kot LNG. Bio-LNG je nefosilno gorivo, proizvedeno s postopkom, kjer se bioplin pretvori iz organskih odpadkov, kot so živalski gnoj, blato in živilski odpadki, v visokokakovosten biometan in nato utekočini na – 162 stopinj Celzija. V primerjavi s plinom LNG ima bio-LNG bistveno manj emisij CO₂. Ima tudi večji potencial goriva (tj. zmožnost zamenjave dizelskega goriva) kot druge alternative, kot je biodizel. Bio-LNG lahko proizvajamo tudi lokalno, s čimer zmanjšamo transportne stroške in emisije ogljika ter prispevamo k zanesljivi oskrbi z energijo.
 

2. Kaj je utekočinjeni zemeljski plin (LNG)?

Utekočinjeni zemeljski plin je zemeljski plin, ki je bil ohlajen v tekočo obliko za prevažanje in skladiščenje. Zemeljski plin je fosilno gorivo, toda utekočinjeni zemeljski plin (LNG) ima zaradi manjše vsebnosti ogljika na enoto energije za 10–20 % manj emisij CO₂ v primerjavi z dizelskim gorivom. S plinom LNG se trguje globalno, kar pomeni, da je del svetovne trgovine z energijo in se prevaža po vsem svetu.

3. Kaj je stisnjeni bioplin (bio-CNG) in kaj stisnjeni zemeljski plin (CNG)?

Edina razlika med plinoma bio-LNG/LNG in plinoma bio-CNG/CNG je, da sta slednja stisnjena pod visokim pritiskom in shranjena v rezervoarjih na tovornem vozilu. Slabost stisnjenega plina je v tem, da ne zdrži tako dolgih poti kot tovorna vozila na utekočinjeni plin. Tako kot bio-LNG se lahko tudi stisnjeni bioplin (bio-CNG) proizvaja lokalno in je nefosilno gorivo, medtem ko je CNG fosilno gorivo.

4. Kako daleč se lahko peljete s tovornim vozilom na plin?

Trenutno lahko tovorna vozila na LNG in bio-LNG prevozijo do 1000 km pred ponovnim polnjenjem, zaradi česar je to gorivo primerno za prevoze na velike razdalje. CNG ima krajši doseg in se pogosteje uporablja za lokalni transport.

5. Kakšni prevozi so primerni za tovorna vozila na plin?

CNG in bio-CNG se običajno uporabljata za lokalne prevoze, kot sta distribucija in odvoz smeti v mestih. Električna tovorna vozila postajajo konkurenčna alternativa v mestih, kar odpira nove načine uporabe bioplina, na primer za uporabo plina bio-LNG v tovornih vozilih za velike razdalje. Tako LNG in bio-LNG imata visoko energijsko gostoto, zato so plinska tovorna vozila primerna za prevoze na velike razdalje. Na dolgi rok bodo tovorna vozila na plin dopolnjevala električna tovorna vozila. Še posebej, če gre za vozila na bioplin. 


6. Katera je najcenejša alternativa – plin ali dizel?

To je odvisno od več dejavnikov in specifičnih tržnih razmer. Tovorno vozilo na plin je sicer dražje kot dizelsko tovorno vozilo, vendar so skupni stroški prevozov lahko nižji zaradi nizkih cen plina ali različnih spodbud, kot je olajšava pri plačilu cestnin ali davkov. Tovorna vozila na bioplin so lahko služijo tudi kot predpogoj, da ohranite ali pridobite nove poslovne priložnosti zaradi naraščajočih okolijskih zahtev.
 

7. Kakšno je stanje, ko govorimo o infrastrukturi za plin – kot so razpoložljivost, polnjenje in nadaljnje naložbe?

Infrastruktura za tovorna vozila na plin hitro raste in tovornjaki se nenehno razvijajo. Bioplin in biometan sta najhitreje rastoči obliki bioenergije. Čeprav je večji del proizvodnje bioplina v Evropi in Severni Ameriki, Mednarodna agencija za energijo (IEA) meni, da bo svetovni tržni delež v skupnem povpraševanju po bioenergiji narasel z današnjih 5 % na 12 %–20 %, odvisno od prihodnjih scenarijev.

Danes v Evropi že obstaja več kot 600 polnilnih postaj za LNG in bio-LNG. V enem letu se je število postaj povečalo za več kot 100. Vlaga se tudi v proizvodnjo plina bio-LNG in zaradi zahteve po prehodu na nefosilna goriva se tudi glavni akterji usmerjajo v uporabo plina bio-LNG. Postopek polnjenja traja podobno dolgo kot pri dizelskem gorivu, vendar morate upoštevati standardne varnostne ukrepe zaradi hladnega utekočinjenega plina.
 

8. Naj investiram v tovorno vozilo na plin?

Tovorna vozila na plin so lahko konkurenčna alternativa dizlu, tehnologija pa nenehno izboljšuje tako učinkovitost kot doseg. Bioplin (bio-LNG) je prav tako koristen za krožno gospodarstvo in podnebje, kar zahteva vedno več strank v prevozni industriji. Prav tako gre za alternativno gorivo, ki je že danes na voljo marsikje.


Več informacij o tovornih vozilih na plin najdete tukaj ali pa se obrnite na lokalnega prodajalca.

Pogosta vprašanja o plinu bio-LNG

Povezani članki

Latest Press Release

Latest Press Release