Volvo Trucks

SLOVENIJA

×

S poudarkom na varnosti

Nov, posodobljen Volvov dinamični krmilni sistem še izboljša varnost in udobje za voznika ter mu omogoča večji nadzor in boljšo stabilnost, ob tem pa še zmanjša nevarnost poklicnih poškodb. Predstavljamo Volvov dinamični krmilni sistem 2.0.
Slika VDS
Volvov dinamični krmilni sistem zagotavlja izjemno natančnost in lahkotno krmiljenje.

Volvov dinamični krmilni sistem

Volvov dinamični krmilni sistem zagotavlja izjemno natančnost in lahkotno krmiljenje. Pri Volvovem dinamičnem krmilnem sistemu je standardno krmiljenje s hidravličnim servoojačenjem dopolnjeno z električnim motorjem na krmilnem mehanizmu.

Kamera
Kamera spremlja označbe voznih pasov na razdalji od 5 do 50 metrov pred vozilom. Kadar je sistem s podporo za vzdrževanje smeri znotraj voznega pasu vklopljen in tovorno vozilo zapelje preblizu označbe voznega pasu, sistem usmeri vozilo nazaj na pas.

Krmilna enota
Zbira in obdeluje podatke o gibanju tovornega vozila, denimo o hitrosti vožnje in položaju označb voznega pasu, ter pošilja zahteve v Volvov dinamični krmilni sistem.

Komande za osebne nastavitve
S komandami na volanu ter sistemom za informacije in razvedrilo voznik lahko prilagodi osebne nastavitve za vozilo.

ESP in tipalo sukanja
Tipalo sukanja meri hitrost vrtenja tovornega vozila in zaznava morebitno zdrsavanje. Volvov dinamični krmilni sistem zbira te podatke in po potrebi krmili vozilo v nasprotno smer. Elektronski program stabilnosti (ESP) se sproži in upočasni vozilo.

Zunanja tipala
Volvov dinamični krmilni sistem se odziva na podatke, ki jih zbirajo različna tipala, razporejena po vozilu.

Podpora za vzdrževanje smeri znotraj voznega pasu

SISTEM S PODPORO ZA VZDRŽEVANJE SMERI ZNOTRAJ VOZNEGA PASU
Volvov dinamični krmilni sistem s podporo za vzdrževanje smeri znotraj voznega pasu preprečuje, da bi vozilo zdrsnilo čez pas. Če vozilo zdrsne čez označbo voznega pasu, sistem rahlo poseže v krmiljenje ali zatrese volan, da opozori voznika. 

Utrujenost in nepozornost lahko povzročita zanašanje vozila na napačen pas, pri tem lahko pride do prevračanja ali trčenja z drugimi vozili.

Novi Volvov dinamični krmilni sistem s podporo za vzdrževanje smeri znotraj voznega pasu popravlja silo krmiljenja. Če sistem zazna odnašanje vozila z voznega pasu, pomaga vozniku in na hitro poseže v krmiljenje ter usmeri vozilo nazaj na vozni pas. Poseg v krmiljenje je rahel, da ga voznik lahko preprosto preglasi, če se z zavijanjem izogiba oviri ali želi izvesti drugačen manever. Med posegom je na instrumentni plošči prikazana ikona. 

Ko tovorno vozilo razvije hitrost 55 km/h in sistem s podporo za vzdrževanje smeri znotraj voznega pasu lahko spremlja položaj vozila na cesti, se sistem vklopi in na instrumentni plošči se prikaže bela ikona. 

Če vozilo začne odnašati z voznega pasu, sistem pomaga vozniku in na hitro poseže v krmiljenje ter usmeri vozilo nazaj na vozni pas. Med posegom je na instrumentni plošči prikazana zelena ikona.

„Sistem lahko reši življenja. Vozilo lahko v trenutku zapelje na drug vozni pas.”

Carl Johan Almqvist, direktor za varnost prometa in izdelkov pri Volvo Trucks, tehnologijo vidi kot preboj. 

„Sistem lahko reši življenja. Vozilo lahko v trenutku zapelje na drug vozni pas. Sekunda nepozornosti in tovorno vozilo zanese na drug pas ali v nasproti vozeča vozila. Sistem s podporo za vzdrževanje smeri znotraj voznega pasu je intuitiven in nemoteč, hkrati pa tudi popolnoma kritičen.”

Volvo Trucks ponuja podporo za vzdrževanje smeri znotraj voznega pasu od leta 2007; sistem spremlja položaj tovornega vozila na cesti in sproži opozorilo, če se vozilo preveč približa robu voznega pasu. V sistemu s podporo za vzdrževanje smeri znotraj voznega pasu je zvočno opozorilo o zapustitvi voznega pasu nadomeščeno z nemotečim tresenjem volanskega obroča in ikono na instrumentni plošči, ki voznika opozorita na približevanje robu voznega pasu.

SISTEM S PODPORO STABILNOSTI
Volvov dinamični krmilni sistem s podporo stabilnosti zmanjša nevarnost zdrsa na spolzkem vozišču in preprečuje življenjsko nevarne nesreče.

Vsak voznik želi preprečiti izgubo nadzora na spolzkem vozišču. Ko tovorno vozilo začne zanašati, mora voznik hitro in gladko začeti krmiliti v pravo smer, da ohrani nadzor. Zahtevne cestne razmere utegnejo presenetiti še najboljše voznike. Vozišče je morda zaledenelo, mokro, prekrito z mokrim listjem ali peskom ali pa zagotavlja slab oprijem zaradi drugih razlogov. 

Volvov dinamični krmilni sistem s podporo stabilnosti pomaga ohranjati nadzor nad tovornim vozilom, tako da usmerja krmilni navor med drsenjem vozila. Sistem tudi pospeši odzivnost elektronskega programa stabilnosti (ESP).

Ko sistem zazna zdrsavanje vozila, se podpora stabilnosti takoj odzove in začne krmiliti v nasprotno smer, kot bi to naredil poklicni voznik. Sistem je zelo uporaben med vožnjo navzgor po klancu s slabim oprijemom ali ob zavijanju.

Zavijanje tovornega vozila
„Zdrsavanja si ne želi noben voznik tovornega vozila. Sistem s svetlobno hitrostjo začne krmiliti v nasprotno smer.”

Gustav Neander, projektni vodja za Volvov dinamični krmilni sistem pri Volvo Trucks, meni, da podpora stabilnosti močno olajša vožnjo po spolzkem vozišču. 

„Zdrsavanja si ne želi noben voznik tovornega vozila. Pred kratkim sem po snegu, ledu in dežju vozil tovorno vozilo s severa Švedske do sedeža Volvo Trucks v Göteborgu. Na poti je bilo veliko tovornih vozil, ki so zdrsnila s ceste. Sistem s svetlobno hitrostjo začne krmiliti v nasprotno smer in prepreči takšne zdrse. Močno olajša vožnjo po snegu, dežju ali gramozu,” pravi Gustav Neander.

Nastavitve VDS

OSEBNE NASTAVITVE
Voznik si lahko s funkcijo osebnih nastavitev popolnoma prilagodi nastavitve krmiljenja v tovornem vozilu Volvo, opremljenem z Volvovim dinamičnim krmilnim sistemom. Voznik lahko izbere programsko nastavljene nastavitve ali si krmilni odziv prilagodi s štirimi spremenljivkami (vožnja naravnost, zavijanje, dušenje in vrnitev).

Privzeto
Za uravnotežen občutek. Privzeta nastavitev temelji na izbranih nastavitvah voznikov tovornih vozil z Volvovim dinamičnim krmilnim sistemom na terenu.

Rahlo
Za rahel krmilni odziv.

Odzivno
Za togo krmiljenje s športnim občutkom. 

Stabilno
Za trdno krmiljenje z dobrim odzivom. 

Po meri
V meniju PO MERI v Volvovem dinamičnem krmilnem sistemu si voznik lahko popolnoma prilagodi krmiljenje. S prilagajanjem nastavitve NARAVNOST voznik doseže lahkotnejše ali trdnejše krmiljenje. S spremenljivko ZAVIJANJE voznik doseže bolj lahkotno ali togo krmiljenje v zavojih. DUŠENJE nadzira tekočnost krmiljenja. VRAČANJE nadzira hitrost vračanja volana med manevriranjem ob majhni hitrosti. 

Dodatna nastavitev z umerjanjem kota za vožnjo naravnost naprej olajša vožnjo naravnost. To je lahko uporabno pri vožnji na velike razdalje ob močnem vetru ali po nagnjenih cestah.