Volvo Trucks

SLOVENIJA

×

Novi standardi EU glede zmanjšanja porabe goriva in emisij CO2 ter pot naprej

| 4 Čas za branje | 4 Čas za branje
Vsa nova evropska tovorna vozila morajo zdaj izpolnjevati stroge standarde EU glede zmanjšanja porabe goriva in emisij CO2. Volvo Trucks veliko vlaga v nove trajnostne prometne rešitve in si še naprej močno prizadeva odpraviti velik vpliv, ki ga bo to imelo na industrijo tovornih vozil.
Lars Mårtensson o ambicioznih ciljih EU glede emisij CO₂

Kakšne so zahteve nove zakonodaje?
„Od 1. januarja 2019 morajo vsi proizvajalci tovornih vozil navesti porabo goriva novih tovornih vozil, ki se prodajajo v Evropi, in njihove emisije ogljika. To je prvi korak v postopku navajanja informacij, ki bo naši panogi pomagal doseči ambiciozne ravni zmanjšanja CO2 – 15 odstotkov do leta 2025 in 30 odstotkov do leta 2030.“

Kakšno je stališče podjetja Volvo Trucks glede nove zakonodaje, ki jo je sprejela EU?
„Nanjo gledamo pozitivno. Kljub temu bo izredno zahtevno doseči cilje – celotna panoga mora podvojiti hitrost razvoja na področju zmanjšanja emisij ogljika. Dobro je tudi to, da bo prišlo do znatnega zmanjšanja emisij in povečanja hitrosti zdrave konkurence med proizvajalci v tekmi za novo tehnologijo. Prav tako menimo, da bi bolj integriran, celosten pristop lahko sprostil še večji potencial. Pri tem ne gre le za novo tehnologijo – pomembno vlogo imajo tudi varčna vožnja, trajnostni pogoni, boljši dostop do biogoriv in zmogljivejši promet.“

Kako bo podjetje Volvo Trucks zadovoljilo vse večje povpraševanje po trajnostnih rešitvah?
„Z nenehnim vlaganjem v nove, bolj trajnostne tehnologije. Na trg smo že dali svoj prvi model električnih tovornih vozil, serijsko proizvodnjo pa bomo začeli letos. Ponujamo tudi druge alternativne pogone, kot sta UZP in bioplin. Hkrati vidimo velik potencial v tem, kako izpopolniti celotno vozilo ter še naprej izboljševati rešitve za naša vozila na področju menjalnikov, pogonskih sklopov, pnevmatik in aerodinamike. Cilj je pomagati našim strankam z varčnimi rešitvami, ki ustrezajo njihovim specifičnim potrebam.“

Zakaj bi prevozna podjetja morala vlagati v bolj trajnostni promet?
„Ker je to pot, ki pelje naprej. Ker je to dolgoročna rešitev, bo vrednost varčnejših tovornih vozil, ki so sicer rabljena, višja. To je lahko pomembna spodbuda za nakup na primer električnega tovornega vozila ali tovornega vozila na plin. Verjamemo, da bodo od tega razvoja imeli koristi stranke in kupci na področju prevozništva, ki si bodo želeli ostati v ospredju.“

Kako bi lahko spodbude za zmanjšanje emisij ogljika pospešile prehod?
„Volvo Trucks priporoča, da bi morale biti finančne spodbude za prevoznike, ki se odločijo vlagati v nova vozila z manjšim vplivom na podnebje, višje. Ker gre za industrijo z velikim zanimanjem za novo tehnologijo, vendar majhnimi maržami, bi davčne spodbude, ki znižujejo stroške poslovanja, na koncu pomenile veliko razliko. Prav tako verjamemo, da je povečanje naložb v infrastrukturo za polnjenje z električno energijo in oskrbo z gorivom ključnega pomena.“

Kako bo mogoče do leta 2030 doseči 30 % manj emisij v prometu?
„Na kratko, proizvajalci vozil, energetska podjetja, prevozniki in njihove stranke morajo sodelovati pri doseganju istega cilja. To je naš največji izziv doslej in moramo biti sposobni pospešiti hiter tehnični razvoj – sedanji postopek odobritve v EU je prepočasen. Pozitivno gledam na položaj naše panoge – doslej smo opravili že veliko dela in tudi v prihodnje pričakujem odlične rezultate.“ 

STANDARDI EU GLEDE ZMANJŠANJA PORABE GORIVA

  • Povprečne emisije CO₂ bi se morale zmanjšati za 15 odstotkov do leta 2025 in za 30 odstotkov do leta 2030 (izhodiščno leto 2019).
  • Zakonodaja EU, ki ureja emisije CO2, ki jih ustvarjajo težka tovorna vozila, velja za vozila, izdelana in registrirana od leta 2019.
  • Ravni zmanjšanja se nanašajo na povprečne emisije tovornih vozil, ki jih izdelujejo zadevni proizvajalci.
  • Od 1. januarja 2019 morajo imeti vsa nova težka tovorna vozila, ki se prodajajo v EU, izjavo, v kateri so navedene poraba goriva in emisije CO2. Opredeljena zmanjšanja emisij temeljijo na vrednostih, navedenih v izjavi.
  • Promet težkih tovornih vozil ustvarja manj kot pet odstotkov vseh emisij toplogrednih plinov v EU.