Volvo Trucks

SLOVENIJA

×

Preprosteje je izbrati rešitev z varčno porabo goriva

Nova zakonodaja Evropske unije o porabi goriva in emisijah CO2 bo začela veljati leta 2019. Omogočila bo večji preglednost in odgovornost ter na koncu pripeljala do več prevoznih rešitev z varčno porabo goriva.
Lars Mårtensson
Lars Mårtensson, direktor službe za okolje in inovacije pri Volvo Trucks, meni, da je nova zakonodaja EU tesno povezana z osredotočenostjo družbe Volvo Trucks na podnebje.

Kaj določa nova zakonodaja EU?
„Od leta 2019 bodo za težka tovorna vozila, prodana v Evropi, morale biti objavljene vrednosti porabe goriva in emisij CO2. Te vrednosti bodo določene s simulacijami za izračun pričakovane porabe goriva in emisij CO2 na podlagi ločenih meritev vseh relevantnih sestavnih delov.“

Zakaj je ta zakonodaja potrebna?
„Težka tovorna vozila predstavljajo približno pet odstotkov emisij CO2 v Evropi. To vrednost bo treba zmanjšati, če želi EU izpolniti svoj podnebni cilj do 30-odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov zaradi prevoza do leta 2030 (v primerjavi z ravnmi iz leta 2005).“

Zakaj je nujno uporabljati orodje za izračun namesto uveljavljenega standarda, kot je Euro 6?
„Težka tovorna vozila so običajno izdelana po meri za izpolnjevanje posebnih potreb strank in so na voljo v najrazličnejših konfiguracijah. Vsi ti dejavniki vplivajo na porabo goriva in onemogočajo merjenje vsakega vozila. Z orodjem za simulacijo in meritvami je mogoče izračunati specifične emisije CO2 in porabo goriva za vsako posamezno konfiguracijo tovornega vozila. Ker se vsi podatki izračunajo in objavijo s potrjenim postopkom, to zagotavlja skladnost.“

V splošnem bodo objavljene vrednosti lastnikom tovornih vozil olajšale izbiro rešitve z varčno porabo goriva za njihovo podjetje.

Kako bo ta zakonodaja vplivala na lastnike tovornih vozil?
„Objavljene vrednosti bodo omogočale večjo preglednost in olajšale primerjanje prilagojenih ponudb proizvajalcev tovornih vozil. To bo tudi pomagalo prevozniškim podjetjem, da dobijo boljši vpogled v način, kako na porabo goriva in emisije ogljika vplivajo različni dejavniki, kot sta aerodinamika in kotalni upor. Osredotočenost na podnebje se bo povečala. V splošnem bodo objavljene vrednosti lastnikom tovornih vozil olajšale izbiro rešitve z varčno porabo goriva za njihovo podjetje.“

Kako zanesljive bodo objavljene vrednosti?
„Objava vrednosti CO2 in porabe goriva temelji na standardizirani računalniški simulaciji in povprečnih voznih razmerah v Evropi. Vendar izračuni ne upoštevajo voznikove usposobljenosti, edinstvenih voznih razmer ali vpliva tehnoloških inovacij, denimo rešitev za varčno porabo goriva, ki so edinstvene za nekatere proizvajalce. Objavljene vrednosti je torej treba večinoma uporabljati kot vodilo pri primerjanju relativnih razlik med vozili, družba Volvo Trucks pa bo svoje stranke še naprej usmerjala k izbiri najboljše rešitve.“               

Kakšno je stališče družbe Volvo Trucks glede nove zakonodaje?
„Pozdravljamo novo zakonodajo! Navsezadnje je tesno povezana z našimi okoljskimi prizadevanji in osredotočenostjo na podnebje. Verjamemo, da je koristno, da lahko kupcem tovornih vozil zagotovimo podatke o porabi goriva na podlagi enotnih metod za merjenje. Tako bodo naše stranke lahko lažje izbrale vozilo z varčno porabo goriva in nizkimi emisijami CO2.“

Podatki

Strategija Evropske unije za boj proti emisijam ogljikovega dioksida je sestavljena iz treh korakov.

Objava: Prvi korak začne veljati 1. januarja 2019, ko bodo vsi proizvajalci tovornih vozil morali objaviti vrednosti emisij CO2 in porabe goriva za novo izdelana tovorna vozila.

Spremljanje in poročanje: Drugi predlagani korak bo od proizvajalcev tovornih vozil zahteval poročanje objavljenih vrednosti EU, ki bo objavila javna poročila. Če bo ta korak odobren, bo začel veljati 28. februarja 2020.

Mejne vrednosti: Pričakovani tretji korak je uvedba mejnih vrednosti CO2. Končni osnutek predpisov, ki bodo urejali te mejne vrednosti, bo predvidoma pripravljen do septembra 2019.