Volvo Trucks

SLOVENIJA

×

Akumulatorji – kako okoljsko primeri so?

Električna vozila so tišja, energetsko učinkovitejša in čistejša od vozil na fosilna goriva. Vendar se ob tem pojavlja več vprašanj v zvezi z njihovimi akumulatorji. Kako okoljsko primerni in trajnostni so v splošnem litij-ionski akumulatorji? Lars Mårtensson, direktor službe za okolje in inovacije, govori o prednostih in pomanjkljivostih akumulatorjev.
Lars Mårtensson, Volvo Trucks
Lars Mårtensson, direktor službe za okolje in inovacije.

Pomembna sestavina v litij-ionskih akumulatorjih je kobalt, ki izhaja zlasti iz Konga. Organizacija Amnesty International je poročala o otroškem delu in zločinih proti človekovim pravicam v tej državi. Kako poskrbite, da so surovine za akumulatorje, ki jih uporabljate, pridobljene na odgovoren način?

„Seveda za svoje izdelke ne odobrimo nobenih surovin, ki so pridobljene ali proizvedene na nesprejemljiv način – to je jasno navedeno v našem kodeksu ravnanja. Sodelujemo z različnimi dobavitelji, da določimo izvor surovin. Da bi spodbudili ta razvoj, smo v skupini Volvo Group skupaj s številnimi drugimi avtomobilskimi proizvajalci ustanovili organizacijo, imenovano Drive Sustainability, ki se osredotoča na pregled in izboljšanje delovnih pogojev in vpliva na okolje v dobavnih verigah surovin. Številna vprašanja je treba še razrešiti, vendar ukrepi, ki jih izvajamo, pomenijo pomembne korake.“ 

Kako ustrezni so akumulatorji s podnebnega vidika? Ali obstaja tveganje, da bo visoka poraba energije med njihovo proizvodnjo izničila koristi za okolje, ki jih električni pogon ponuja med uporabo vozila?

„Res je, da je proizvodnja akumulatorjev energetsko intenzivna, vendar z vidika življenjskega cikla ni nobenega dvoma, da so težka električna gospodarska vozila zelo koristna, kar zadeva energetski in podnebni vidik. Razlog za to je zlasti dejstvo, da električni motorji veliko učinkoviteje uporabljajo energijo kot motorji z notranjim zgorevanjem. To pomeni, da bo razlika v korist tovornega vozila na električni pogon večja, če v celotni življenjski dobi tovornega vozila prevozite več kilometrov. 

Ali je dejansko mogoče zagovarjati električni pogon, če energija, ki se uporablja za proizvodnjo in polnjenje akumulatorjev, prihaja iz neobnovljivih virov energije, denimo premoga?

„Seveda je najbolje v vseh fazah uporabljati obnovljivo energijo. Če je električna energija proizvedena iz fosilnih goriv, je korist za podnebje manjša. Zaradi visokega izkoristka električnega motorja je še vedno koristno izbrati električno energijo namesto fosilnega dizelskega goriva. Če pa primerjate tovorno vozilo, ki na primer deluje na bioplin, z električnim tovornim vozilom, ki električno energijo pridobiva iz elektrarn na premog, rezultat ni tako jasen.“

Kaj boste naredili z vsemi akumulatorji po koncu njihove življenjske dobe? Jih je mogoče ustrezno reciklirati ali bodo preprosto povzročili novo okoljsko težavo?

„Seveda odgovornost proizvajalca jemljemo resno. Trenutno smo vključeni v več projektov, ki preučujejo, kako akumulatorjem iz težkih električnih gospodarskih vozil omogočiti drugo življenjsko dobo in jih ponovno uporabiti, denimo za shranjevanje sončne energije. Zagotovili bomo ustrezno ravnanje z akumulatorji, uporabljenimi v naših tovornih vozilih, po koncu njihove življenjske dobe.“