Volvo Trucks

SLOVENIJA

×

Človeški dejavnik bo ostal težava

Sara Kuylenstierna je ena ključnih oseb, zadolženih za programa varnosti Volvo Trucks, imenovana Ustavi se, poglej in pomahaj ter Videti in biti viden. Spodaj pojasnjuje, zakaj bo izobraževanje ranljivih udeležencev v prometu še naprej pomembno ne glede na tehnološki napredek.
Sara Kuylenstierna
Sara Kuylenstierna, vodja komuniciranja pri Volvo Trucks, je veliko časa preživela v šolskih učilnicah, kjer se je z otroki pogovarjala o prometni varnosti.

Zakaj in kako ste pri Volvo Trucks ustvarili te programe varnosti?
„Ker se število prometnih nesreč, v katerih so udeleženi ranljivi udeleženci v prometu, v nekaterih delih sveta povečuje, smo se čutili dolžne, da na to opozorimo na svetovni ravni. Po navdihu pobude, ki so jo predstavili pri Volvo Trucks Denmark, smo z nekaj sodelavci preživeli veliko časa v šolskih učilnicah v Göteborgu, kjer smo spoznavali, kaj se otrokom zdi zanimivo. Na podlagi teh izkušenj smo se odločili, da bomo svoje sporočilo o varnosti prenesli v obliki zbirke interaktivnih orodij, ki je bila leta 2014 predstavljena svetovni javnosti pod imenom Ustavi se, poglej in pomahaj. Program Videti in biti viden, ki je bil predstavljen leta 2015, ima enak interaktiven pristop, vendar je namenjen kolesarjem in mladim odraslim.“

Zakaj sta programa pomembna?
 „Zato, ker 90 odstotkov vseh prometnih nesreč povzročijo človeški dejavniki. Današnje ceste postajajo vedno prometnejše in zahtevnejše, poleg tega pa se vedno več težkih vozil prevaža po enakih cestah kot avtomobili, električna kolesa, motorna kolesa, kolesarji in pešci. Hkrati se vedenje ljudi v prometu spreminja, saj smo zaradi mobilnih telefonov in druge tehnologije manj pozorni na morebitne nevarnosti. Prav tako se preveč zanašamo na varnostne funkcije vozil in ob tem pozabljamo, da naši prometni sistemi temeljijo na medsebojnem zaupanju med vsemi udeleženci. Nikoli ne moremo biti popolnoma prepričani, da se bodo drugi vedli skladno z našimi pričakovanji.“

Še vedno nas čaka dolga pot, preden bo ves promet avtomatiziran in bo brezhibno razumel človeško ravnanje.

Kakšne so vaše prihodnje strategije za varnost?
„Človeški dejavnik bo v naslednjih letih ostal težava, zato se moramo prometni varnosti posvetiti z več vidikov. To pomeni razvoj nove varnostne tehnologije, izvajanje raziskav o nastanku nesreč, sodelovanje z vladami z namenom ustvarjanja varnejših prometnih sistemov ter obveščanje in izobraževanje javnosti o tem, kako varno sodelovati v prometu s tovornimi vozili. Zelo veseli in ponosni smo, da so se številne naše stranke po vsem svetu odločile sodelovati v naših programih prometne varnosti ter nam pomagale pri izobraževanju otrok in mladih odraslih. Ta pomembni košček v mozaiku globalne prometne varnosti ne sme nikoli izginiti, saj nenehno prihajajo nove generacije, ki jih je treba s tem seznaniti.“

Kateri so po vašem mnenju največji izzivi?
„Še vedno nas čaka dolga pot, preden bo ves promet avtomatiziran in bo brezhibno razumel človeško ravnanje. Moramo zagotoviti, da bo javnost razumela, da se za zagotavljanje varnosti še ne morejo popolnoma zanesti na tehnologijo. Razvoj avtomatiziranih funkcij bo potekal postopoma in pri Volvo Trucks novo tehnologijo uporabimo šele, ko se prepričamo, da lahko zagotavlja varno podporo vozniku. Menimo, da trenutno na področju avtomatizacije v mestih obstaja še veliko izzivov, in sicer zaradi gostote in zapletenosti prometnih sistemov ter števila ranljivih udeležencev v prometu. Nikoli ne pozabljamo, da kljub spremembam v prometnih okoljih ljudje še vedno ostajamo enako krhki in ranljivi.“

Programi varnosti Volvo Trucks

Naši programi varnosti temeljijo na obsežnih raziskavah o nesrečah, ki jih izvaja Volvova ekipa za raziskave nesreč (ART). Oba programa sta sestavljena iz zbirke za interaktivno usposabljanje z navodili, ki jih je mogoče prenesti z domače strani Volvo Trucks in uporabljati brezplačno.

Ustavi se, poglej in pomahaj
Program prometne varnosti, ki otroke uči, kako se obnašati v prometu in zlasti v bližini velikih tovornih vozil.

Videti in biti viden
Kampanja ozaveščanja o prometni varnosti, ki prikazuje, kako izboljšati varnost, ko kolesarji in vozniki tovornih vozil sodelujejo v prometu.

Nam želite pomagati reševati življenja?
Za podrobnejše informacije se obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil Volvo.