Volvo Trucks

SLOVENIJA

×

Glavni sestavni deli avtomatizacije

Avtomatizacija pospešeno odpira vrata novim in zelo naprednim prevozniškim rešitvam, ki so bile še pred kratkim nedojemljive. In vendar je večina tehnologije, ki je potrebna za izvedbo teh zamisli, že na voljo.
Avtomatizirano tovorno vozilo za odvoz odpadkov
Glavni podporni sistemi, kot so Volvov dinamični krmilni sistem, opozorilo pred trkom z zaviranjem v sili, prilagodljivi tempomat in I-Shift, odpirajo možnosti za napredne prevozniške rešitve, kot je avtomatizirano tovorno vozilo za odvoz odpadkov.

Pri Volvo Trucks raziskujejo različna področja za vpeljavo avtomatizacije: vse od rudarstva do ravnanja z odpadki na Švedskem in pridelave sladkornega trsa v Braziliji. Naj gre za samovozeče tovorno vozilo za odvoz odpadkov ali vožnjo tovornih vozil v koloni, v vsakem primeru avtomatizacijo omogočajo glavni podporni sistemi, denimo Volvov dinamični krmilni sistem, opozorilo pred trkom z zaviranjem v sili, prilagodljivi tempomat, I-Shift in tipala. Nekatere omenjene funkcije so že na voljo kot serijska oprema v novih Volvovih modelih. Čeprav pri njihovem razvoju avtomatizacija ni igrala vloge, jo kljub temu omogočajo. Poleg te opreme, ki podpira avtomatizacijo, potrebujete samo še tipala, denimo radar, lidar, kamero in anteno, ter novo programsko opremo, da lahko začnete uporabljati popolnoma avtomatizirano rešitev.

1. Krmilna enota
Programska oprema skrbi za usklajeno delovanje sestavnih delov. Krmilna enota zbira in obdeluje podatke iz tipal in antene tovornega vozila. Navodila se nato pošljejo v različne avtomatizirane sestavne dele tovornega vozila.

2. Prilagodljivi tempomat
Prilagodljivi tempomat (ACC) vzdržuje nastavljeno hitrost, ki se samodejno prilagodi vozilu spredaj. Deluje z radarjem, ki spremlja promet pred vozilom. Isti sistem se uporablja še za združevanje v kolone, da vsako vozilo vzdržuje pravo hitrost in varnostno razdaljo do tovornega vozila pred seboj.

3. Antena
Za komunikacijo med vozili (med vožnjo v koloni), komunikacijo med vozilom in infrastrukturo ter kartografijo s signalom GPS (uporablja se v avtonomnem tovornem vozilu za prevažanje sladkornega trsa) je potrebna antena, ki sprejema in oddaja podatke.

4. Opozorilo pred trkom z zaviranjem v sili
Opozorilo pred trkom z zaviranjem v sili voznika opozori ob morebitni nevarnosti trka v vozila spredaj in ob neposredni nevarnosti po potrebi samodejno zavira. Kamera in radar zaznavata predmete pred vozilom ter merita hitrost in razdaljo. Sistem je vgrajen tudi v Volvova avtomatizirana tovorna vozila in preprečuje trke.

5. Tipala
Avtomatizirano vozilo potrebuje tipala, ki nadzirajo nepremične in premične predmete v okolici tovornega vozila. Število in namestitev tipal sta odvisna od uporabe tovornega vozila, toda v vseh primerih tipala pošiljajo podatke o položaju vozila v glavni procesor.

6. Volvov dinamični krmilni sistem
Sistem prevzame večino sile, potrebne za krmiljenje tovornega vozila, in tako razbremeni voznika. To omogoča elektromotor, nameščen na vrhu krmilnega mehanizma. Tehnologija VDS se uporablja še za samodejno krmiljenje samovozečih tovornih vozil.

7. I-Shift
Volvov vodilni samodejni menjalnik skrbi, da je tovorno vozilo ves čas v najustreznejši prestavi. Ko ovrednoti pomembne dejavnike, denimo hitrost vozila in naklon ceste, hitro izračuna in izbere najboljšo prestavo za učinkovito vožnjo. I-Shift v avtomatiziranih vozilih ohranja to pomembno funkcijo.