Volvo Trucks

SLOVENIJA

×

Šest nasvetov za izbiro tovornega vozila za mestno dostavo

Število možnosti za mestno dostavo se na prvi pogled lahko zdi zastrašujoče majhno, vendar ni tako. Tobias Bergman, produktni vodja pri Volvo Trucks, predstavlja šest meril, ki jih je treba upoštevati.
Volvo FE na ozki mestni ulici
Mestno okolje je lahko zahtevno za tovorna vozila, zato ga je treba upoštevati pri izbiri tovornega vozila.

Pri izbiri vozila za mestno dostavo je treba upoštevati številna merila, denimo namen, dostavno območje in skupni čas uporabe vozila.

Tovorna vozila Volvo FL, FE in FM so namenjena različnim distribucijskim namenom uporabe in vsa tri je mogoče prilagoditi individualnim zahtevam stranke. Bogata ponudba možnosti je lahko hkrati koristna, lahko pa stranko tudi zbega. Številne stranke v segmentu se namreč ne ukvarjajo nujno z logistiko, kar še dodatno oteži vso stvar.

„Zavedamo se, da se številna podjetja, ki kupijo tovorna vozila za mestno dostavo, v prvi vrsti ne ukvarjajo z logistiko. Njihova glavna dejavnost je drugačna, to so lahko pekarne ali podjetniki, ki bodo s temi vozili prevažali opremo. Morda so do sedaj uporabljali dostavnike ter iščejo prostor in raznolikost, ki ju ponuja tovorno vozilo,“ pravi Tobias Bergman, produktni vodja pri Volvo Trucks.

In kaj priporoča? „Merila naj bodo vaše trenutne in prihodnje potrebe. Pri sprejemanju odločitve vam lahko pomagamo. Pooblaščeni prodajalec Volvo Trucks je lahko vaš partner pri izbiri vozila in nakupnih pogojev po vaši meri.”

Slika mesta

Načrtujte
Tovorna vozila po meri namena uporabe lahko zmanjšajo stroške lastništva. Bolj vsestransko vozilo z manj opreme po meri navadno dosega višjo ceno ob nadaljnji prodaji. Pretehtajte prednosti in slabosti vozila po meri, če veste, da boste vozni park čez nekaj let obnovili ali se bo vaše poslovanje spremenilo.

1. Upoštevajte zakonske omejitve izpustov
Omejitve hrupa in izpustov se v večini mest zaostrujejo. Te ureditve bi lahko vplivale na izbor in pogoje nakupa vozila. Za varno prihodnost vašega podjetja vam pri Volvo Trucks ob nakupu novega vozila lahko pogosto ponudijo možnost odkupa. Operativni lizing pa je še ena pametna možnost.

2. Ohranite vidljivost
Tovorna vozila z majhnimi kolesi in neposredno vidljivostjo voznikom omogočajo boljši pregled nad okolico. To je lahko pomembno varnostno merilo v mestih z ozkimi cestami ter na območjih s številnimi kolesarji in pešci. V nekaterih mestih je vidljivost za tovorna vozila celo zakonsko predpisana. Ne izpustite je izpred oči.

3. Kdaj in kako natovarjate?
Kraj in pogostost pretovarjanja vozil sta še dve pomembni merili. Če gre za mestno dostavo, voznik v povprečju vstopa v vozilo in iz njega izstopa vsakih 200 ali 300 metrov. Nizka stopnica lahko privarčuje čas in prepreči poškodbe. Kompaktno vozilo je priročno tudi za dostavo trgovinicam v mestnih središčih, ki imajo pogosto majhne nakladalne ploščadi in ozke klančine.

4. Upoštevajte tudi manevriranje
Manjše je vozilo, lažje ga je manevrirati. To je lahko glavno merilo pri dostopanju do nakladalnih območij in spretni vožnji po ozkih cestah. Velikost nakladalnih ploščadi ni standardizirana. V splošnem velja: če se vozilo natovarja v velikih skladiščih, večje vozilo ne bi smelo povzročati težav. Dostava trgovinicam pa lahko vključuje vožnjo po strmih klančinah ali ozkih ulicah.

5. Izkoristite velike razdalje
Če se tovorno vozilo občasno uporablja za daljše medmestne prevoze, je daljše in bolj vsestransko vozilo morda boljša izbira. Na dolgih vožnjah voznik potrebuje prostor za počitek. Dodatna oprema, denimo vgrajena navigacija in Dynafleet, lahko vozniku olajša ohranjanje smeri in privarčuje gorivo na dolgih vožnjah. Večje in udobnejše vozilo je privlačnejše tudi za voznike.

Serija vozil Volvo Trucks za mestno dostavo

VOLVO FL. Vozilo za mestno dostavo, lažje gradbene prevoze in prevoze odpadkov. Skupna masa kompozicije od 10 do 18 ton in skupna masa do 25 ton.

VOZILO FE. Vozilo za regionalne prevoze in mestno dostavo, lažje gradbene prevoze ter prevoze odpadkov. Skupna masa kompozicije od 18 do 26 ton in skupna masa do 44 ton.

VOLVO FM. Vozilo za dostavo, gradbene prevoze in prevoze avtomobilov. Skupna masa kompozicije od 18 do 46 ton in skupna masa do 100 ton.