Volvo Trucks

SLOVENIJA

×

Iskanje praktičnih rešitev za pomanjkanje voznikov

Prevozniški sektor trenutno tare pomanjkanje voznikov. V Avstraliji, kjer je pomanjkanje voznikov zlasti akutno, se je predsednik uprave in generalni direktor skupine Volvo Australia Peter Voorhoeve s sodelavci težave lotil na aktiven način.
Peter Voorhoeve
„Želimo privabiti voznike, ki želijo delati v prevozništvu,” pravi Peter Voorhoeve.

Kdaj ste v skupini Volvo Australia zaznali težavo pomanjkanja voznikov?
„Težava je prisotna že več let. Pred dvema letoma sem se udeležil večerje prevozniškega združenja (Victorian Transport Association) ter v govoru izpostavil, da je treba voznikom nameniti več pozornosti in da je novi FH oblikovan po meri voznika. Občinstvo je navdušeno zaploskalo. Bili so prijetno presenečeni, da je tako izjavo dal proizvajalec tovornih vozil, saj so iskali pomoč pri novačenju novih voznikov. V tistem trenutku sem prepoznal resnost težave.“

Kako ste se odzvali?
„Najprej smo intervjuvali stranke. Povratne informacije so pokazale, da se populacija poklicnih voznikov stara, mladih voznikov je zelo malo in primanjkuje raznolikosti. Nato smo izvedli obsežnejšo anketo, v kateri je sodelovalo skoraj 600 podjetij in 35.000 voznikov tovornih vozil. Stranke obravnavamo kot poslovne partnerje, zato z reševanjem te težave pravzaprav pomagamo njim. Kot vodilno podjetje v avstralskem segmentu težkih tovornih vozil želimo prispevati k panogi in družbi na splošno.“

Kaj mlade odvrača od poklicne poti voznika tovornega vozila?
„Ni dovolj zanimiva zanje. Javno mnenje o voznikih tovornih vozil in prevozništvu je še vedno slabo. Pomanjkanje strukturiranega izobraževanja ali programa, ki bi bil veljaven na državni ravni, tudi predstavlja težavo. Toda dejansko morajo biti današnji vozniki strokovno dobro podkovani. So namreč ambasadorji podjetij, za katera delajo, kar želimo spodbujati z boljšo komunikacijo. Po avstralskih občilih s področja tovornih vozil dobro prenašamo sporočilo bralcem in gledalcem, kot vodilni proizvajalec pa želimo s svojega položaja prenesti sporočilo tudi širšemu krogu občinstva.“

Nam lahko predstavite konkretne programe?
„Leta 2017 skupina Volvo Australia odpira akademijo vožnje, ki bo zagotovila vse potrebno teoretično in praktično znanje, da bodo imetniki dovoljenja za težke tovornjake lahko postali poklicni vozniki. Želimo privabiti voznike, ki želijo delati v prevozništvu. Potrdilo akademije bo priznano na ravni panoge in z njim si bodo vozniki utirali poklicno pot. S svojo gosto razpredeno mrežo pooblaščenih prodajalcev in serviserjev bomo dosegli vsa pomembna območja v Avstraliji.“

Tudi pomanjkanje voznic je težava že dalj časa. Kako spodbujate ženske, da sedejo za volan?
„Zelo smo ponosni na partnerstvo z organizacijo Pilbara Heavy Haulage Girls. Gre za akademijo vožnje, ki ženskam utira pot v prevozništvo. Prispevali smo dve tovorni vozili in redno sodelujemo z njimi. Med ženskami je veliko zanimanja za delo voznice tovornega vozila in številne imajo vozniško dovoljenje, vendar nimajo izkušenj. Ta program prinaša zelo dobre spremembe.”

Pomanjkanje voznikov v Avstraliji v številkah

  • 75 odstotkov domačega prevoza nerazsutega tovora poteka po cesti. Povpraševanje po cestnem prevozu naj bi se do leta 2030 podvojilo.
  • 46 odstotkov prevozniških podjetij se že sooča s pomanjkanjem voznikov.
  • 88 odstotkov jih meni, da v Avstraliji vlada slabo mnenje o voznikih tovornih vozil.
  • Povprečna starost voznika tovornega vozila v Avstraliji: 47 let.
  • Samo 15 odstotkov voznikov je mlajših od 30 let.
  • V podjetjih, v katerih je skupina Volvo Australia opravila anketo, voznice predstavljajo komaj tri odstotke vseh voznikov.

Statistika je prevzeta iz poročila o pomanjkanju voznikov tovornih vozil, ki ga je maja 2016 izdala skupina Volvo Australia.