Volvo Trucks

SLOVENIJA

×

Transportni dejavnosti se hitro približuje digitalna revolucija

Telematske storitve, povezljivost, veliki podatki, storitve v oblaku in internet stvari vodijo v digitalno revolucijo v proizvodnji tovornih vozil. Največje so možnosti na področju servisiranja in pri Volvo Trucks si aktivno prizadevamo uresničiti cilj „nič nepredvidenih izpadov“.
Internetni oblak
Vsak dan je več tovornih vozil povezanih in to lahko izboljša razpoložljivost in produktivnost.

Razvoj sodobne informatike je tako hiter, da so mnoge stvari, ki se dogajajo, videti kot vzete iz znanstvene fantastike. Zato Per Adamsson pri svojem delu direktorja za strategijo in poslovni razvoj v oddelku Volvo Group za telematiko ves čas razmišlja o prihodnosti. 

Z izrazi, kot so „storitve v oblaku“, „veliki podatki“ in „internet stvari“ razloži, kako zamisli, ki so še pred nedavnim veljale za čisto fantazijo, danes postajajo stvarnost.  

„Z razmahom pametnih telefonov postajajo prednosti tega, čemur pravimo povezljivost, vedno bolj očitne tudi v našem vsakdanjiku,“ pravi.

Danes je povezljivost nekaj samoumevnega. Podatki po brezžičnih omrežjih potujejo v tako imenovani oblak, kjer se shranjujejo, analizirajo in razpošiljajo, ta internetna storitev pa ustvarja dodano vrednost za različne uporabnike. 

„Vsaka oprema z vgrajenim tipalom, priključenim na internet, ustvarja uporabniške informacije. In če lahko kjerkoli govorimo o bliskovitem razvoju informatike, je to v avtomobilski industriji. Danes vozila ustvarjajo ogromne količine podatkov, njihova dodana vrednost pa je zviševanje učinkovitosti naših prevoznih rešitev in storitev,“ razloži Per Adamsson.

Dejansko so vozila za prvouvrščeno hišno elektroniko že druga največja skupina uporabnikov podatkov na svetu. 

„Pametnejša vozila prispevajo k donosnosti poslovanja naših kupcev.“

Pametna tehnologija se odlikuje pred običajnimi stroji in napravami po tem, kako izkorišča uporabniške informacije.

„Naš končni cilj je napraviti podatkovne sisteme samoučljive. Tako bodo lahko podatki s statističnimi sklepi zagotavljali najvišjo mogočo učinkovitost, ne da bi za to potrebovali uporabnikove ukaze. Preprost zgled je priprava kave, ne da bi nam bilo treba vklapljati kavni avtomat. Ker se je naprava že naučila, kdaj želimo kavo in kakšna naj bo, nam sploh ni treba več misliti na to, da bi jo vklapljali!“

In če lahko kjerkoli govorimo o bliskovitem razvoju informatike, je to v avtomobilski industriji.

V okviru nastajanja ekosistema pametnih naprav postajajo inteligentni tudi tovornjaki. Kar zadeva preobrazbo prevozniške panoge s povezljivostjo, je precej stvari še uganka. Toda nekatera dogajanja je vseeno lažje predvideti kot druga.

Hayder Wokil, direktor za kakovost in razpoložljivost pri Volvo Trucks, je prepričan, da bodo prednosti povezljivosti sprožile revolucijo pri servisiranju tovornih vozil: „Ko nam bodo deli tovornega vozila sporočali svoje stanje, bomo imeli popolnoma nove možnosti za preprečevanje nepredvidenih izpadov,“ še doda. 

Razpoložljivost – pripravljenost tovornjaka za delo – postaja v prevozniški panogi vedno pomembnejša, saj so zaradi naraščajočih zahtev nepredvideni izpadi vedno dražji. Na podlagi raziskav, ki smo jih opravili pri Volvo Trucks, ocenjujemo, da danes nepredviden izpad povprečnemu evropskemu prevozniškemu podjetju povzroči okoli 1000 evrov neposrednih stroškov. In to so samo neposredni stroški, denimo vleke vozila, popravila in izgube dohodka. Posredne stroške, kot so uničenje tovora ali izguba dohodka zaradi zmanjšanja ugleda, je še težje izračunati. 

„Sposobnost vzdrževati čim višjo raven razpoložljivosti je odločilnega pomena za poslovno preživetje vsakega prevozniškega podjetja. Tovorno vozilo mora biti vozno, da lahko prevozniku prinaša denar.“ 

To je načelo, na katerem temelji vizija podjetja Volvo Trucks: nič nepredvidenih izpadov tovornjakov Volvo. Raziskava, ki so jo pred nedavnim opravili v oddelku za napredne tehnologije in raziskave pri Volvo Trucks, je pokazala, da bi se bilo mogoče osmim od desetih nepredvidenih izpadov tovornjakov izogniti z bolj dinamičnim načrtovanjem servisiranja na osnovi tekočega stanja tovornjaka – kar povezljivost omogoča. Poznavanje stanja tovornjaka v realnem času bo omogočilo takojšnje in pravočasne vzdrževalne posege, s tem pa bo zmanjšalo tveganja zelo dragih posledičnih okvar, kajti okvara enega dela tovornjaka rada škoduje tudi drugim delom. 

„Pričakujem, da bodo v naslednjih petih letih prevozniška podjetja okrepila pritisk na proizvajalce k povečanju razpoložljivosti vozil. Zato je pri Volvo Trucks v tem času v teku več raziskovalnih projektov za zagotovitev večje razpoložljivosti našim kupcem. En nepredviden izpad je en nepredviden izpad preveč. Njegove posledice so lahko za poslovanje prevozniškega podjetja pogubne,“ doda Hayder Wokil.

Pri Volvo Trucks že uporabljajo telematiko za nadziranje obrabe in poškodb delov, kot so sušilniki zraka, zavore in sklopke.* Tehnično je sicer mogoče vsak del tovornega vozila opremiti s tipalom, vendar bi bilo tako vozilo občutno predrago. Zato je treba poiskati načine, kako analizirati podatke, da bo zajet celoten tovornjak. 

Ko nam bodo deli tovornega vozila sporočali svoje stanje, bomo imeli popolnoma nove možnosti za preprečevanje nepredvidenih izpadov.

V ta namen pri Volvo Trucks izvajamo vrsto raziskovalnih projektov na področju povezljivosti. Med njimi je tudi projekt „In4Uptime“, ki ga vodi Fredrik Bode iz skupine za tehnologijo tovornjakov pri Volvo Trucks. Namen projekta je zagotoviti kar najboljšo izrabo podatkov, ki so že na voljo. Bode razlaga, da pri diagnostiki in napovedovanju stanja tovornjakov uporabljamo kombinacijo treh vrst podatkov.

„Prva in najpomembnejša vrsta so podatki, ki nastajajo kot signali v samem tovornjaku. Ta skupina obsega podatke iz omrežja tipal in krmilnih enot tovornjaka. Drugič, uporabljamo shranjene podatke iz drugih tovornjakov, denimo zgodovino servisiranja iz naših delavnic. In na koncu, imamo tudi zunanje podatke, ki ne izvirajo iz tovornih vozil, pač pa iz interneta ali zunanjih virov, denimo prometne informacije ali vremenske podatke.“ 
 

Povezano tovorno vozilo na cesti

Podatke preverijo z vidika odstopanj, kajti odstopanje nakazuje, da bo v kratkem prišlo do okvare. Če se izkaže, da je stanje tovornjaka boljše od pričakovanega, lahko podaljšamo servisni interval.

In4Uptime je projekt razvoja postopkov za razvrščanje in urejanje podatkov ter za ugotavljanje, kaj je odločilnega pomena z vidika odpovedi dela. Te postopke bomo nato uporabili pri razvoju programske opreme z modeli in algoritmi, ki bodo lahko napovedali, kdaj je raven obrabe že tolikšna, da je potreben servisni poseg na tovornjaku. 

„Lahko bi rekli, da prislonimo uho na tovornjak, ta pa nam pove, ali čuti kake znake bližajoče se okvare. Dostop do teh podatkov nam bo omogočil, da naredimo tovorna vozila še učinkovitejša, pri tem pa je naš cilj zagotoviti večji zaslužek prevozniškim podjetjem, ki uporabljajo tovorna vozila Volvo.“

* Storitve povezljivosti, ki so predhodno omenjene, so vključene v Volvovo zlato servisno pogodbo na izbranih trgih.

Novi pojmi in izrazi

[Povezljivost]
Osnova, ki omogoča izmenjavo podatkov v večjem obsegu. Današnja povezljivost v domeni pametne tehnologije temelji na brezžičnih internetnih povezavah.

[Veliki podatki]
Podatki, ki se zbirajo in obdelujejo v tolikšnih količinah, da bi bili obdelava in analiza z običajno programsko opremo težavni.

[Storitev v oblaku]
Internetna storitev, ki shranjuje, razpošilja in analizira podatke. Pri analizi podatkov uporablja statistično sklepanje in algoritme, ki ustvarjajo dodano vrednost za različne uporabnike.

[Internet stvari]
Omrežje opreme, ki je povezana na podlagi povezljivosti. Z izmenjavo podatkov v internetu stvari nastaja dodana vrednost, saj pametna oprema lahko zagotavlja storitve po uporabnikovih potrebah.