Obvestilo o zasebnosti in pravno obvestilo

Politika zasebnosti

AB Volvo (izdajatelj) in podjetje Volvo Truck cenita vaše zanimanje za naše izdelke in sta vesela vašega obiska našega spletišča http://www.volvotrucks.com/

To obvestilo o zasebnosti in pravno obvestilo veljata v splošnem za spletišče skupine Volvo. Za nekatera spletišča posameznih podjetij iz skupine Volvo ali za nekatera naša spletišča s posebnimi funkcionalnostmi pa lahko veljajo dodatna določila o zasebnosti.

Osebni podatki

V podjetju Volvo Truck vam želimo prepustiti kar se da popoln nadzor nad vašimi osebnimi podatki. Pomembno se nam zdi, da se ob obisku našega spletišča počutite varne. Včasih pa vaše osebne podatke vseeno potrebujemo. Vsakega od osebnih podatkov, ki nam jih zaupate (vključno z e-naslovom, a ne le tega), uporabljamo za naslednje namene:

Če nam zaupate osebne podatke, da bi prejeli informacije od nas (denimo brošure, kataloge), te podatke sprejmemo in shranimo. Ti podatki nam omogočijo izpolniti vaš zahtevek za informacije. Če informacije pregledate ali prenesete v svoj računalnik, vaš obisk spremljamo. To nam pomaga, da vam zagotovimo informacije po vaši meri, nam pa s pomočjo piškotkov (glejte nadaljevanje) pove, katere dele spletišč obiskujejo uporabniki.

Zbrane oziroma shranjene podatke o vas uporabljamo izključno znotraj podjetja Volvo Truck.

Spletišče lahko vsebuje povezavo na spletne strani drugih oseb. Podjetje Volvo Truck ne odgovarja za prakse varovanja zasebnosti, ki jih uporabljajo taka spletišča.

Z morebitnimi vprašanji o tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke (denimo ime, e-naslov), se lahko obrnete na podjetje Volvo Truck. Kontaktni podatki podjetja Volvo Truck so navedeni na koncu te strani. Če je kak podatek napačen, imate pravico zahtevati popravek. Imate tudi pravico (na pisno in osebno podpisano zahtevo) enkrat na leto brezplačno prejeti od nas informacije, med drugim tudi o tem, kako in v kakšen namen obdelujemo osebne podatke, ki se nanašajo na vas.

Piškotki

Spletišče podjetja Volvo Truck uporablja piškotke. Piškotek je kratka besedilna datoteka, shranjena v vašem računalniku. Piškotke uporabljamo za to, da vam kot uporabniku omogočimo boljšo uporabo spletišča.

Spletišče podjetja Volvo Truck uporablja tri vrste piškotkov, in sicer:

1. Piškotek prve vrste shrani datoteko v vašem računalniku trajno, služi pa za posodabljanje spletišča z novimi informacijami, dodanimi po vašem zadnjem obisku. Informacije na spletišču, ki niso bile dodane po vašem zadnjem obisku, se naložijo lokalno iz vašega računalnika, da se spletišče odpre hitreje.

2. Piškotek druge vrste, imenovan piškotek seje, se uporablja med vašim brskanjem po spletišču. Uporablja se za začasni prenos podatkov med vašim računalnikom in spletiščem. Piškotki sej v vašem računalniku niso shranjeni trajno, ampak izginejo takoj, ko zaprete spletni brskalnik.

3. Piškotek tretje vrste služi za statistične namene, tj. za zbiranje podatkov, koliko obiskovalcev ima kateri del našega spletišča.

Kjer ni izrecno navedeno drugače, podjetje Volvo Truck nikoli ne uporablja piškotkov za zbiranje osebnih podatkov, kot so ime, e-naslov ipd. Vsi podatki, zbrani s piškotki, se tako obdelujejo anonimno.

Če se s pravili uporabe piškotkov na spletišču podjetja Volvo Truck ne strinjate, lahko svoj spletni brskalnik konfigurirate tako, da piškotke zavrača; to dosežete z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Zaradi tehnologije, ki jo uporabljamo na svojem spletišču, pa brez piškotkov spletišče ne bo delovalo pravilno.

Pravno obvestilo Obvestilo o avtorskih pravicah

Vsebina spletišča je zaščitena avtorska last AB Volvo (izd.) (ali njenih podružnic, če je tako navedeno, in/ali njenih licenčnih partnerjev), SE-405 08 Göteborg, Švedska. Vse pravice pridržane.
Informacij na spletišču, vključno, vendar ne omejeno na besedila, slike in zvok, ni dovoljeno, razen za strogo zasebne namene, ali če je tako navedeno, reproducirati, prenašati, razširjati ali shranjevati brez predhodnega pisnega dovoljenja AB Volvo (izd.). Spreminjanje vsebine spletišča je izrecno prepovedano.

Nekateri deli spletišča vsebujejo slike, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami lastnikov. 

Blagovne znamke

Če ni navedeno drugače, so na spletišču objavljeni znamke, logotipi in emblemi, kakršen je denimo spodaj prikazani simbol, zaščitene blagovne znamke družbe Volvo Trademark Holding AB in/ali AB Volvo (izd.) (ali njenih podružnic).

 

Volvo

 

Odklonitev jamstev in zagotovil

INFORMACIJE NA TEM SPLETIŠČU SO DANE NA RAZPOLAGO V STANJU, V KAKRŠNEM SO. SKUPINA VOLVO GROUP NE PREVZEMA NIKAKRŠNIH OBVEZNOSTI DO NIKOGAR IN NOBENE ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNOKOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO ALI DRUGO POSLEDIČNO ŠKODO, DO KATERE BI PRIŠLO ZARADI UPORABE TEGA SPLETIŠČA ALI KATERIHKOLI DRUGIH S TEM SPLETIŠČEM POVEZANIH SPLETNIH STRANI, VKLJUČNO IN BREZ OMEJITEV Z IZGUBO DOBIČKA, PREKINITVIJO POSLOVANJA, IZGUBO PROGRAMOV ALI DRUGIH PODATKOV NA VAŠEM SISTEMU ZA OBDELAVO PODATKOV ALI DRUGEM SISTEMU, TUDI ČE SMO BILI IZRECNO OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.

Skupina Volvo ne daje nobenih jamstev in/ali zagotovil o nobenih drugih spletiščih, do katerih imate dostop z našega spletišča. Taka jamstva in/ali zagotovila so vam dana na voljo izključno kot usluga v vaše dobro in ne pomenijo, da Volvo Group potrjuje primernost takega spletišča ali sprejema kakršnokoli odgovornost za njegovo vsebino ali uporabo. Poleg tega morate sami sprejeti ustrezne varnostne ukrepe in zagotoviti, da karkoli izberete za svojo uporabo, ne vsebuje virusov, črvov, trojanskih konjev in drugih tovrstnih škodljivih sredstev.

Informacije na tem spletišču lahko vsebujejo tehnične nenatančnosti ali tipografske napake.

Informacije na tem spletišču se lahko spremenijo kadarkoli, brez predhodnega obvestila ali kakršnihkoli obveznosti.

Informacije, ki so objavljene na spletišču, lahko vsebujejo reference ali navzkrižne reference na druge izdelke, storitve itd. skupine Volvo Group, ki v vaši državi niso najavljeni ali niso na voljo. Za natančnost takih informacij ne moremo jamčiti, še zlasti ker so odvisne od sprememb, posebnih zahtev ali razpoložljivosti, zato tovrstne omembe ne pomenijo, da namerava skupina Volvo Group take izdelke, storitve itd. najaviti v vaši državi. Podrobne podatke o izdelkih, storitvah itd., ki so vam na voljo in jih lahko naročite, dobite pri svojem lokalnem prodajalcu. 

Komentarji, vprašanja ali predlogi

Prosimo, upoštevajte, da za vse informacije, prostovoljne predloge, zamisli in drugo poslano gradivo velja, da niso zaupne narave in da zakonsko niso zaščiteni. S pošiljanjem informacij ali gradiva dajete družbi AB Volvo (izd.) in skupini Volvo Group neomejeno in nepreklicno pravico do uporabe, reprodukcije, prikazovanja, izvajanja, spreminjanja, oddajanja in razširjanja tega gradiva in informacij ter hkrati soglašate, da lahko AB Volvo (izd.) in Volvo Group prosto uporabljata vse zamisli, koncepte, znanje in izkušnje ali tehnike, ki ste nam jih poslali za kakršnekoli namene.

Specifična programska oprema, ki je na voljo na spletišču

Vsa programska oprema, ki je dana na voljo za prenos s tega spletišča („programska oprema“), je z avtorskimi pravicami zaščiteno delo AB Volvo (izd.) (ali katerekoli njene podružnice) in/ali njenih dobaviteljev.

Uporabo programske opreme urejajo pogoji morebitne licenčne pogodbe o končnem uporabniku, ki je priložena ali vključena v programsko opremo („licenčna pogodba“). Če v licenčni pogodbi ni določeno drugače, je programska oprema dana na razpolago za prenos izključno končnim uporabnikom. Kakršnakoli reprodukcija ali redistribucija programske opreme, ki ni skladna z licenčno pogodbo, lahko pripelje do civilnega in kazenskega sodnega postopka.

BREZ OMEJEVANJA ZGORNJIH DOLOČB JE IZRECNO PREPOVEDANO KOPIRATI ALI REPRODUCIRATI PROGRAMSKO OPREMO NA KATERIKOLI DRUG STREŽNIK ALI LOKACIJO Z NAMENOM NADALJNJE REPRODUKCIJE ALI DISTRIBUCIJE.
KADAR JE TO PRIMERNO, SE ZA PROGRAMSKO OPREMO DAJE GARANCIJA SAMO SKLADNO S POGOJI LICENČNE POGODBE. RAZEN JAMSTEV IZ LICENČNE POGODBE VOLVO GROUP ODKLANJA VSA JAMSTVA IN POGOJE V ZVEZI S PROGRAMSKO OPREMO, VKLJUČNO Z VSEMI IMPLICIRANIMI JAMSTVI IN POGOJI ZA TRŽNO KAKOVOST BLAGA, PRIMERNOST ZA PREDVIDENO RABO, LASTNINO IN NEPOSEGANJEM V PRAVICE TRETJIH OSEB.

Kontakt

Če imate vprašanja o zgornjih razdelkih, se obrnite na AB Volvo (izd.) prek kontaktne strani podjetja Volvo Truck.